Dowody/ badanie karty SIM/ analiza połączeń/ koszty procesu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ badanie karty SIM/ analiza połączeń/ koszty procesu
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 14 maja 2003r., sygn. AKz 386/03
Treść:
Za dokonanie badań karty i przeprowadzona analizę połączeń operator telefonii winien otrzymać należne wynagrodzenie, które w myśl art. 618 § 1 pkt. 4 k.p.k. wchodzi w skład kosztów procesu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004, poz.29

Zobacz również: