Podatki / prawo administracyjne /zasada "ignorantia iuris nocet"

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Podatki / prawo administracyjne /zasada "ignorantia iuris nocet"
Wyrok:
Wyrok NSA O/Gdańsk z 1987-10-21 SA/Gd 657/87
Treść:
Podatnik nie może skutecznie zasłaniać się nieznajomością prawa ani też tym, że o zmianach w obowiązujących przepisach oraz o sankcjach wprowadzonych za ich nieprzestrzeganie nie został powiadomiony ani przez podmiot będący płatnikiem należnych od niego podatków, ani przez organ podatkowy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: