Droga postępowania administracyjnego/ domniemania ksiąg wieczystych/ obrót nieruchomościami

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Droga postępowania administracyjnego/ domniemania ksiąg wieczystych/ obrót nieruchomościami
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2003r., sygn. I SA 3084/01
Treść:
Kwestia ewentualnego działania przez nabywcę w złej wierze nie może być przedmiotem wyjaśnień ani w postępowaniu administracyjnym, ani w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Osoba zainteresowana może bowiem obalać domniemanie wynikające z art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece wyłącznie w ramach postępowania przed sądami powszechnymi (art. 2 KPC). W obowiązującym stanie prawnym nie jest też dopuszczalne i możliwe rozwiązywanie umów o przeniesieniu własności oraz ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania w drodze decyzji administracyjnej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: