Wydawanie zaświadczeń/ sporność przedmiotu zaświadczenia/ forma odmowy wydania zaświadczenia

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Wydawanie zaświadczeń/ sporność przedmiotu zaświadczenia/ forma odmowy wydania zaświadczenia
Wyrok:
Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 24 lutego 2005r, sygn. II SAB/Wa 337/04
Treść:
Skoro zaświadczenie jest przewidzianym w przepisach prawa potwierdzeniem określonego stanu rzeczy przez właściwy organ państwowy na żądanie osoby zainteresowanej, to z tego wynika, że w przypadku gdy problematyka, której dotyczy żądanie strony jest sporna, wydanie zaświadczenia żądanej treści nie jest możliwe. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: