Postępowanie administracyjne/ obywatel a organ Państwa/ zasada zaufania

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ obywatel a organ Państwa/ zasada zaufania
Wyrok:
Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 21 listopada 2005r., sygn. IV SA/Wa 733/05
Treść:
Skoro organ uznał, iż istnieje konieczność przesunięcia terminu rozpoznania sprawy w celu umożliwienia stronie przedłożenia dokumentów wskazujących, iż postępowanie o naruszenie posiadania nie zostało jeszcze zakończone, to wydając rozstrzygniecie przed tym terminem, nie czekając na przedłożenie w/w dokumentów organ naruszył zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art. 8 KPA).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: