Bezpieczeństwo w komunikacji/ rowerzysta na jezdni/ widoczność w nocy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ rowerzysta na jezdni/ widoczność w nocy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 10 sierpnia 2005r., sygn. III KK 308/04
Treść:
Poruszanie się przez rowerzystę w odległości około 1,2 m od krawędzi jezdni nie można uznać za naruszające przepis art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20.06.1997 r. - prawo o ruchu drogowym.[…] Rozważając możliwość dostrzeżenia rowerzysty w światłach mijania samochodu kierowanego, sąd będzie musiał uwzględnić nie tylko stan nietrzeźwości kierowcy, ale także dodatkowe okoliczności. Konieczne jest uwzględnienie, ewentualnie, warunków nocnych, ale przede wszystkim tego, że nawet w tych warunkach wystąpiła okoliczność umożliwiająca dostrzeżenie przeszkody w światłach mijania - wyposażenie roweru poszkodowanego w sprawne światło odblaskowe, które mogło i powinno być dostrzeżone przez oskarżonego już z odległości co najmniej 60 m.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: