Postępowanie administracyjne/ właściwość sądu powszechnego/ pouczenie o właściwym trybie rozstrzygnięcia sporu

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ właściwość sądu powszechnego/ pouczenie o właściwym trybie rozstrzygnięcia sporu
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 21 lipca 1992r., sygn. SA/Wr 450/92
Treść:
Organ administracji publicznej, do którego wpływa żądanie załatwienia sprawy cywilnej, w której właściwy jest sąd powszechny, powinien zwrócić podanie wnoszącemu je wraz z odpowiednim pouczeniem (art. 65 par. 3 KPA). […] Zarząd gminy, do którego wpłynął wniosek spółdzielni o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu dotąd przez nią użytkowanego, powinien w razie odmowy zaspokojenia takiego żądania - zawiadomić pisemnie wnioskodawcę o zajętym stanowisku i pouczyć, że do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu właściwy jest sąd powszechny.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: