Powszechny obowiązek wojskowy/ przeniesienie do rezerwy/ wiek poborowego

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Powszechny obowiązek wojskowy/ przeniesienie do rezerwy/ wiek poborowego
Wyrok:
Wyrok NSA z 2001-04-24 kwietnia 2001r., sygn. III SA 30/01
Treść:
Poborowy z uwagi na wiek nie może zostać przeniesiony do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.1967 r.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: