Powszechny obowiązek wojskowy/ pobyt czasowy poborowego/ doprowadzenie do jednostki wojskowej

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Powszechny obowiązek wojskowy/ pobyt czasowy poborowego/ doprowadzenie do jednostki wojskowej
Wyrok:
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 września 2004r., SKO 4611/1/04
Treść:
Pobyt poborowego poza stałym miejscem pobytu [zamieszkania] skutkuje przeniesienie na starostę, w którego powiecie znajduje się miejsce tego pobytu czasowego, właściwości do zarządzenia przymusowego doprowadzenia poborowego do jednostki wojskowej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: