Prawa strony/ dokumentowanie czynności/ udostępnienie oryginału protokołu

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prawa strony/ dokumentowanie czynności/ udostępnienie oryginału protokołu
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 1 marca 2002r., sygn. I SA 1960/00
Treść:
Organ nie może wydawać stronie oryginałów protokołów. Może jedynie wydawać odpisy z akt sprawy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: