Prawa strony/ jawność postępowania/ odpis testu egzaminacyjnego

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prawa strony/ jawność postępowania/ odpis testu egzaminacyjnego
Wyrok:
Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 18 stycznia 2005r., sygn. I SA 2183/03
Treść:
Uniemożliwienie stronie skorzystania z uprawnienia z art. 73 § 2 KPA w postaci wydania jej (przesłania) uwierzytelnionego odpisu testu przez nią rozwiązanego w postępowaniu przed Komisja Kwalifikacyjną, o ile było to uzasadnione ważnym interesem strony, w istotny sposób ogranicza stronie realną możliwość obrony jej praw. Działanie takie sprzeczne jest też z zasadą wyrażoną w art. 8 KPA.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: