Doręczenia i zawiadomienia/ zmiana miejsca zamieszkania/ pozbawienie wolności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Doręczenia i zawiadomienia/ zmiana miejsca zamieszkania/ pozbawienie wolności
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2005r., sygn. III KK 46/05
Treść:
Z samej istoty pozbawienia wolności wynika, że jest ono niezależne od woli osoby pozbawionej wolności zarówno, co do czasu trwania, jak i miejsca pobytu, a ponadto, że niejednokrotnie może ono ograniczać swobodę w podaniu do wiadomości organu [procesowego –J.W.] miejsca pobytu w czasie pozbawienia wolności, i dlatego nie może być utożsamiane ze zmianą miejsca zamieszkania, o której mowa w art. 139 § 1 k.p.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2005

Zobacz również: