Prawo miejscowe/ istotne naruszenie/ wyrażenia ustawowe

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prawo miejscowe/ istotne naruszenie/ wyrażenia ustawowe
Wyrok:
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 czerwca 2010 r.; sygn. III SA/Gl 130/10
Treść:
Istotnym naruszeniem prawa jest nie tylko powtarzanie treści przepisów ustawowych w aktach prawa miejscowego, ale również pomijanie w uchwale zakresu pojęciowego wyrażeń ustawowych lub nadawanie im innej treści, niż ta, którą nadał im ustawodawca.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: