Decyzja administracyjna/ skierowanie do zmarłego/ nieważność

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Decyzja administracyjna/ skierowanie do zmarłego/ nieważność
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 czerwca 2010 r.; sygn. I SA/Wa 1483/09
Treść:
Skierowanie decyzji do osoby nieżyjącej, która w chwili wydawania decyzji nie miała już przymiotu strony, stanowi rażące naruszenie prawa, będące podstawą do stwierdzenia jej nieważności (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: