Prokurator/ udział w postępowaniu/ odwołanie od decyzji

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prokurator/ udział w postępowaniu/ odwołanie od decyzji
Wyrok:
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2007 r.; sygn. II SA/Bk 612/07
Treść:
Prokuratorowi, który nie brał udziału w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie przewidzianym dla strony.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: