Prokurator/ prawa strony/ skarga do sądu

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prokurator/ prawa strony/ skarga do sądu
Wyrok:
Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 15 maja 1995 r.; sygn. I SA 815/94
Treść:
Prokurator biorący udział w postępowaniu administracyjnym na prawach strony (art. 188 k.p.a.) jest uprawniony jak strona do złożenia skargi do sądu administracyjnego na decyzję ostateczną w terminie przewidzianym w art. 199 § 1 k.p.a., po wyczerpaniu toku instancji w postępowaniu administracyjnym (art. 198 k.p.a.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: