Prokurator/ udział w postępowaniu/ termin odwołania

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prokurator/ udział w postępowaniu/ termin odwołania
Wyrok:
Wyrok NSA w Krakowie z dnia 10 września 1993 r.; sygn. SA/Kr 384/93
Treść:
Przewidziany w art. 199 § 2 k.p.a. termin sześciu miesięcy na wniesienie przez prokuratora skargi do sądu administracyjnego nie dotyczy wypadków, w których prokurator brał udział w postępowaniu administracyjnym i przysługiwały mu w związku z tym prawa strony (art. 188 k.p.a.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: