Prawo miejscowe/ czystość i porządek w gminach/ zakres regulacji

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prawo miejscowe/ czystość i porządek w gminach/ zakres regulacji
Wyrok:
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. II SA/Ol 968/07
Treść:
Przepis art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma charakter zamknięty, co oznacza, iż organy stanowiące gmin nie mogą określać w regulaminach czystości i porządku kwestii, które nie mieszczą się w zakresie powyższych zagadnień.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: