Postępowanie administracyjne/ wszczęcie postępowania/ doręczenie postanowienia

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ wszczęcie postępowania/ doręczenie postanowienia
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 stycznia2007r., sygn. V SA/Wa 1432/06
Treść:
Wszczęcie postępowania wymaga wydania postanowienia i doręczenia go stronie. Za taki akt nie może zaś uchodzić przez nikogo nie podpisana i nie doręczona stronie kserokopia sporządzonego odręcznie pisma.
Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: