Rada gminy/ darowizna nieruchomości/ wspólnota mieszkaniowa

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Rada gminy/ darowizna nieruchomości/ wspólnota mieszkaniowa
Wyrok:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 12 lipca 2007r., sygn. NK.II.KK.0911-102/07
Treść:
Rada gminy nie może podjąć uchwały o nieodpłatnym przekazaniu w formie darowizn nieruchomości w celu umożliwienia pełnej eksploatacji kotłowni przez zarząd wspólnot mieszkaniowych
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck