Postępowanie administracyjne/ naruszenie prawa /żądanie wszczęcia/ uprawnienie prokuratora

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ naruszenie prawa /żądanie wszczęcia/ uprawnienie prokuratora
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 grudnia 2005r., sygn. VII SA/Wa 900/05
Treść:
Organ administracyjny będzie obowiązany wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności, gdy zwróci się o to prokurator, a odmowa wszczęcia postępowania w takim przypadku ma cechy rażącego naruszenia prawa.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: