Broń i amunicja/ pozwolenie/ kryteria najwyższej staranności

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Broń i amunicja/ pozwolenie/ kryteria najwyższej staranności
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2005r., sygn. VI SA/Wa 1781/05
Treść:
Interpretacja przepisu art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji musi uwzględniać fakt, że od osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni lub posiadających takie pozwolenia należy wymagać bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa. W stosunku do takich osób obowiązuje zatem miernik najwyższej staranności. Oznacza to, że każde naruszenie przepisów prawa, a zwłaszcza prawa karnego, musi podlegać ocenie z punktu widzenia istnienia uzasadnionej obawy użycia broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: