Podatki/ postępowanie dowodowe/ ustalenie stanu faktycznego/ wnioski dowodowe

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Podatki/ postępowanie dowodowe/ ustalenie stanu faktycznego/ wnioski dowodowe
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2006r., sygn. III SA/Wa 187/05
Treść:
Organy podatkowe są obowiązane do rzetelnego ustalenia stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy. Wymaga to zbadania wszystkich dowodów, które mogą być dla niej istotne. Organy podatkowe nie mogą dowolnie selekcjonować dowodów, które są podstawą ustaleń faktycznych. Nie mogą odmawiać przesłuchania świadka zgłaszanego przez podatnika, jeżeli z własnej inicjatywy przesłuchują świadka, którego związek z interesami podatnika jest podobny.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: