Podatki/ postępowanie dowodowe/ opinia statystyczna

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Podatki/ postępowanie dowodowe/ opinia statystyczna
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 3 października 2006r., sygn. I FSK 22/06
Treść:
Opinia statystyczna w postępowaniu podatkowym podlega takiej samej ocenie, jak każdy inny dowód, jaki został w nim zgromadzony i nie ma charakteru bezwzględnego. W przypadku, gdy strona zgłosi argumenty przeciw opinii statystycznej dokonującej kwalifikacji danego towaru, organ podatkowy winien przystąpić do wyjaśnienia tej kwestii za pomocą wszelkich dostępnych i koniecznych w danym przypadku środków dowodowych.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: