Podatki/ postępowanie dowodowe/ treść ksiąg rachunkowych

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Podatki/ postępowanie dowodowe/ treść ksiąg rachunkowych
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2006r., sygn. III SA/Wa 3078/06
Treść:
Organy podatkowe nie mogą dokonywać ustaleń faktycznych sprzecznych z treścią ksiąg rachunkowych, o ile nie stwierdzą ich wadliwości lub nierzetelności w protokole z badania ksiąg.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: