Postępowanie administracyjne/ wyłączenie starosty/ miasto na prawach powiatu/ zwrot nieruchomości

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ wyłączenie starosty/ miasto na prawach powiatu/ zwrot nieruchomości
Wyrok:
Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 12 maja 2006r., sygn. I SA/Wa 2029/05
Treść:
W sprawie o zwrot nieruchomości, która jest własnością miasta na prawach powiatu, prezydent tego miasta, jako organ wykonawczy miasta i reprezentujący je na zewnątrz oraz także jako pracownik urzędu miasta, a jednocześnie sprawujący funkcję starosty, podlega wyłączeniu, na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 KPA, co w konsekwencji wyłącza możliwość upoważnienia przez niego do załatwienia danej sprawy jego zastępców i pozostałych pracowników urzędu miasta.
Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: