Służba wojskowa/ zdolność do odbywania/ komisje lekarskie

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Służba wojskowa/ zdolność do odbywania/ komisje lekarskie
Wyrok:
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 200r., sygn. III SA 3519/00
Treść:
Określanie fizycznej i psychicznej zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej należy do powiatowych i wojewódzkich (jako organów odwoławczych) komisji lekarskich. Dlatego też wyłącznie orzeczenia komisji lekarskich, jako właściwych organów administracyjnych, kwalifikujące poborowych do określonej - ze względu na stan zdrowia - kategorii zdolności do służby wojskowej, skutkować mogą powołaniem poborowych do odbywania zasadniczej służby wojskowej bądź też zwolnieniem ich z jej odbywania.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: