Experts

Our experts have consented to publication of their data in accordance with the Law on Publication of Personal Data fro, August 29th, 1997 (Journal of Laws no. 133, point 883)

If you wish to add your area of specialisation to our list of experts, fill in the form below and send it to:
jczestochowska@zielona-gora.po.gov.pl


Analiza kryminalna - Forensic analysis
Badania broni - Weapon and arms analysis
Badania dokumentów - Document analysis
Badania fizykochemiczne - Physical and chemical analysis
Budownictwo - Construction industry
Daktyloskopia - Dactyloscopy
Ekspertyzy legalności filmów - Illegal film copying
Informatyka - IT
Mechanoskopia - Mechanoscopy
Medycyna pracy - Occupational medicine
Medycyna sądowa - Forensic medicine
Osmologia -Osmology
Palinologia sądowa - Forensic palynology
Pożarnictwo - Fire fighting
Przestępczość narkotykowa - Drug ofences
Psychologia i psychiatria - Psychology and psychiatry
Rachunkowość - Accountancy
Rzeczoznawca samochodowy - Vehicle expert
Szacowanie ruchomości - Movables valuation
Teleinformatyka - Data communications
Traseologia - Forensic anthropology
Własność przemysłowa (patenty) - Industrial property -patents
Wypadki drogowe - Road accidents
Biegli skarbowi - Expert auditors
Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce - Associaciation of Forensic Psychologists in Poland
 • Analiza kryminalna

  Imię i nazwisko: Andrzej Czepiel
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 694 409 903
  E-mail: listy@biuroanaliz.pl
  Zakres:

  Od 2004r. (wdrożenie analizy kryminalnej) datuje się opiniowanie przez ww. zagadnień przestępczości zorganizowanej, prania pieniędzy, transferu zysków itp. oraz kwestii o mniejszym ciężarze gatunkowym, gdzie korzystano ze wszystkich możliwości jakie daje analiza kryminalna, czego rezultatem była akceptacja wniosków z opinii przez prokuratury jak i sądy.

  Swoistym novum jest możliwość odtworzenia na mapie potencjalnych tras podróży lub miejsc, w których ktoś przebywał w oparciu o informacje operatorów komórkowych lub nawigacji GPS. Opinie mogą zostać wzbogacone o diagramy i rysunki prezentujące najbardziej złożone problemy. Biegły posiada poświadczenie bezpieczeństwa.


   

  Imię i nazwisko: Grzegorz Maziej
  Telefon: -----
  Telefon komórkowy: 0 601 733 477
  E-mail: -----
  Zakres:Analiza bilingów telefonicznych, analiza przepływu pieniędzy na kontach bankowych, analiza przepływu towarów np. narkotyków, analiza powiązań osobowo - przedmiotowych, analizy spraw, analizy działalności, analizy porównawcze spraw, zobrazowanie mechanizmów przestępczych.
 • Antroposkopia kryminalna

  Imię i nazwisko: Jarosław Brzeskot
  Telefon: 076 8584047
  Telefon komórkowy: 0 605392578
  E-mail: Jaroslaw_Brzeskot@wp.pl
  Zakres:

  biegły przy Sądzie Okręgowym w Legnicy  
  zakres opiniowania:

  a) wykonanie portretu pamięciowego sprawcy zdarzenia/osoby poszukiwanej/innej osoby na podstawie opisu słownego pokrzywdzonego/świadka zdarzenia/innej osoby za pomocą metody syntezy komputerowej/kompozycyjnej/mieszanej/rysunkowej;
  b) retusz graficznego twarzy n/n zwłok na podstawie dostarczonych zdjęć;
  c) retusz komputerowy twarzy pod kątem: regresu/progresu wieku/techniczny/korekcji/kosmetyki-estetyki/fotomontażu;
  d) symulacja zmian wyglądu twarzy pod kątem kamuflażu nieoperacyjnego;
  e) poprawa jakości zapisu nieczytelnego monitoringu w celu zwiększenia efektywności rozpoznawania wizerunku sprawcy/innej osoby;
  f) odtworzenie portretu twarzy sprawcy/innej osoby na podstawie nieczytelnego monitoringu;
  g) porównywanie portretu pamięciowego z wizerunkiem typowanego sprawcy/innej osoby
  h) porównanie wizerunków twarzy przy użyciu metody: konturowej, montażowej, kątowej
   

 • Badania broni

  Imię i nazwisko: Janusz Markiewicz
  Telefon: (071) 718 11 33
  Telefon komórkowy: 601 86 05 82
  E-mail: markiewicz@tlen.pl
  Zakres:

  ·-badania właściwości i sprawności broni palnej strzeleckiej (krótka, sportowa, myśliwska, wojskowa -samodziałowa i fabryczna, etc.),
  -właściwości przeróbek samodziałowych i rusznikarskich broni palnej,
  -właściwości amunicji do broni palnej strzeleckiej,
  -identyfikacja grupowa i indywidualna broni palnej na podstawie śladów na odstrzelonych łuskach i wystrzelonych pociskach,
  -badania śladów postrzałowych na odzieży, karoserii, szybach, wypreparowanych tkankach, etc.
  -odtwarzanie przebiegu zdarzenia, w którym użyto broni palnej na podstawie zabezpieczonych śladów

  Imię i nazwisko: Grzegorz Pasek
  Telefon: -
  Telefon komórkowy: 0601 46 62 72
  E-mail: bbiek@op.pl
  Zakres:Badania zatartych numerów identyfikacyjnych broni palnej.
  Oględziny miejsc użycia broni palnej. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów użycia broni palnej.
  Oględziny przedmiotów i zwłok noszących ślady użycia broni palnej.

 • Badania dokumentów

  Imię i nazwisko: Kazimierz Bobowski
  Telefon: (068) 454 82 19, (0
  Telefon komórkowy: 0 609 196 901
  E-mail: -----
  Zakres:Ekspertyza dokumentów i pisma. Dokument współczesny rozumiany integralnie, tj. pismo, pieczęcie, grafologia, identyfikacja różnych form podpisu
  Imię i nazwisko: Józef Demianiak
  Telefon: (068) 326 06 87
  Telefon komórkowy: ----
  E-mail: ----
  Zakres:Ekspertyza dokumentów. Badanie dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, pisma maszynowego i odcisków pieczątek.
  Imię i nazwisko: Bernard Krzysztof Dmuch
  Telefon: (068) 321 34 99, (06
  Telefon komórkowy: -----
  E-mail: -----
  Zakres:Ekspertyza pism, grafologia. Badanie pisma ręcznego i podpisów, badanie pisma maszynowego, badanie odcisków pieczęci, badanie autentyczności dokumentów.
  Imię i nazwisko: Krzysztof Jankowski
  Telefon: 514070298
  Telefon komórkowy: 695880324
  E-mail: krzysztofjankowski.biegly@gmail.com
  Zakres:

  Biegły przy Sądzie Okręgowym w Toruniu z zakresu kryminalistycznych badań pisma ręcznego w postaci zapisów i podpisów oraz dokumentów

  Imię i nazwisko: Jacek Juszkiewicz
  Telefon: 87 566 46 99
  Telefon komórkowy: 783 295 734
  E-mail: 2besjuszkiewicz@wp.pl
  Zakres:

  badanie pisma ręcznego, podpisów, pisma maszynowego, pieczątek

  Imię i nazwisko: Roman Kędra
  Telefon: (068) 453 54 86
  Telefon komórkowy: 604884835
  E-mail: -----
  Zakres:Klasyczne badania dokumentów. Określanie autentyczności pisma i podpisów, ustalanie autentyczności dokumentów cywilnoprawnych, bankowych, firmowych, ustalanie autentyczności dokumentów polskich, obcych w tym podrabianych i przerabianych (dokumenty tożsamości samochodowe, czeki, karty płatnicze), badanie dokumentów kopiowanych, maszynopisów oraz badanie odbitek pieczątek.
  Imię i nazwisko: Mirosława Maternik
  Telefon: (068) 454 39 44
  Telefon komórkowy: 0 691 053 157
  E-mail: -----
  Zakres:Identyfikacja osób na podstawie pisma ręcznego i podpisów, badania porównawcze pisma maszynowego, odcisków pieczęci, pieczątek, stempli; ustalanie autentyczności dokumentów.
  Imię i nazwisko: Krzysztof Stępkowski
  Telefon: (68) 321 29 89
  Telefon komórkowy: 667 569 669
  E-mail: daktylos21@wp.pl
  Zakres:

  Ekspertyza dokumentów i pisma ręcznego. Biegły przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.
  zakres:
  - badanie pisma ręcznego i podpisów
  - ustalanie autentyczności dokumentów

  Imię i nazwisko: Tomasz Paweł Szewczyk
  Telefon: 76 855 21 61
  Telefon komórkowy: 797 120 372
  E-mail: grafolog1@o2.pl
  Zakres:

  Badania porównawcze pisma ręcznego i podpisów, badania podpisów czytelnych , częściowo czytelnych, paraf, badania testamentów, umów kupna - sprzedaży, umów bankowych itd.

  Imię i nazwisko: Adam Szymański
  Telefon: --
  Telefon komórkowy: 507166730
  E-mail: adam_szymanski_70@wp.pl
  Zakres:

  Biegły z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów - pisma, podpisów oraz pieczęci

  Imię i nazwisko: Dariusz Tarnawski
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 0502074331
  E-mail: --
  Zakres:Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu z zakresu badań porównawczych pisma i kryminalistycznych badań dokumentów Badania porównawcze pisma ręcznego i kryminalistyczne badania dokumentów
 • Badania fizykochemiczne

  Imię i nazwisko: Roman Broniek
  Telefon: ----
  Telefon komórkowy: 601 77 13 93
  E-mail: ----
  Zakres:-badania narkotyków
  -badania pozostałości popożarowych i płynów łatwopalnych
  -badania alkoholi
  - badania pozostałości powybuchowych oraz materiałów wybuchowych
  - badania mikrośladów, włókien, lakierów itp.
  - badania nn substancji
  - inne analizy chemiczne
  - wydanie opinii na podstawie anlizy akt w sprawach wymagających wiedzy z zakresu chemii kryminalistycznej (np. zatrucia tlenkiem węgla)

  Istnieje możliwość:
  - osobistego odbioru materiału do badań
  - wykonania badań w trybie pilnym
  udziału w oględzinach miejsc zdarzeń(również w dni wolne od pracy)
  Imię i nazwisko: ROMAN BRONIEK
  Telefon: 713992023
  Telefon komórkowy: 601771393
  E-mail: romanbroniek@poczta.onet.pl
  Zakres:

  badania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, prekursorów, badania pozostałości popożarowych i materiałów wybuchowych oraz substancji powybuchowych, opiniowanie odnośnie wytwórni narkotyków i upraw konopi, badania mikrośladów, ustalenie składu nieznanych substancji, badania środków farmakologicznych, inne badania chemiczne

  Imię i nazwisko: Krzysztof Jerzy Przybysz
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 690 30 44 51
  E-mail: krzysztof.przybysz@hotmail.com
  Zakres: - badania substancji psychotropowych oraz środków odurzających (nawet ilości miligramowe),
  - ustalanie czasu powstania dokumentu na podstawie analizy składu pasty długopisowej,
  - identyfikacja środków pisarskich, śladów środków kryjących,
  - badania płynów łatwopalnych, benzyn i środków smarnych,
  - badania alkoholi,
  - badania pozostałości powybuchowych oraz materiałów wybuchowych,
  - badania mikrośladów,
  - identyfikacja leków,
  - inne analizy chemiczne.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Imię i nazwisko: dr inż Przemysław Stawiarski
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 603324300
  E-mail: biuro@opiniesadowe.pl
  Zakres:

  bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

 • Budownictwo

  Imię i nazwisko: inż. Jan Raszczuk
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 601586513
  E-mail: biuro@usbud.com
  Zakres:

  ekspertyzy w zakresie wykonawstwa i projektowania , opinie, nadzory budowlane, obiekty zabytkowe

  Imię i nazwisko: Dr inż. Przemysław Stawiarski
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 603324300
  E-mail: biuro@opiniesadowe.pl
  Zakres:Budownictwo i materiały budowlane. Opracowanie opinii i analiz dotyczących:
  a. wykonawstwa, technologii i robót budowlanych
  b. wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych i ich kontroli technicznej
  c. nadzoru budowlanego
  d. obiektów i konstrukcji budowlanych
  e. stanu technicznego, zużycia, uszkodzenia
  konstrukcji i obiektów budowlanych oraz materiałów budowlanych
  f. kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
  g. prawa budowlanego i przepisów związanych
  h. materiałów budowlanych
  i. zasadności stosowania materiałów budowlanych
  j. transportu materiałów budowlanych
 • Daktyloskopia

  Imię i nazwisko: Jacek Kieliszczyk
  Telefon: (068)3206778
  Telefon komórkowy: 502451871
  E-mail: ---
  Zakres:Badania identyfikacyjno-porównawcze, ujawniające oraz wizualizacyjne śladów linii papilarnych.
 • Ekspertyzy legalności filmów

  Imię i nazwisko: Cezary Arkuszewski
  Telefon: (056) 648 92 98
  Telefon komórkowy: 0 695 880 151
  E-mail: cezar997@op.pl
  Zakres:Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w zakresie legalności dystrybucji i rozpowszechniania filmów w technice video ekspertyzy filmów zapisanych w technice cyfrowej i analogowej na nośnikach CD, DVD, VHS, HDD określające legalność nośników i właścicieli praw autorskich - w rozumieniu Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz określenie wysokości strat.
  Imię i nazwisko: Paweł Maćkowiak
  Telefon: 056 654 42 07
  Telefon komórkowy: 0 695 881 301
  E-mail: prezes200@op.pl
  Zakres:Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w zakresie legalności dystrybucji i rozpowszechniania filmów w technice video ekspertyzy filmów zapisanych w technice cyfrowej i analogowej na nośnikach CD, DVD, VHS, HDD określające legalność nośników i właścicieli praw autorskich - w rozumieniu Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz określenie wysokości strat.
 • Elektrotechnika

  Imię i nazwisko: Andrzej Sochański
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 503790260
  E-mail: a.sochanski@gmail.com
  Zakres:

  -    instalacje, urządzenia i sieci elektryczne
  -    prowadzenie robót branży elektrycznej, ocena jakości i prawidłowości wykonania
  -    bezpieczeństwo i higiena pracy ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń i wypadków
   -     nielegalny pobór energii elektrycznej

 • Fizykochemia

  Imię i nazwisko: Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks Sp. z o.o.
  Telefon: 61 829 10 10
  Telefon komórkowy: 694 49 70 70
  E-mail: sekretariat@analityks.pl
  Zakres:

  opinie z zakresu fizykochemii;

  - badanie środków kontrolowanych, substancji psychotropowych i ich prekursorów

  - badanie włosów na obecność narkotyków i alkoholu

  - badanie krwi /moczu/, ciała szklistego oka na obecność narkotyków
  - badanie wieku dokumentów

  - badania toksykologiczne (również identyfikacja składu powietrza)

 • Grafologia

  Imię i nazwisko: Instytut Ekspertyza Kryminalistycznych Analityks sp. z o.o.
  Telefon: 61 829 10 10
  Telefon komórkowy: 694 49 70 70
  E-mail: sekretariat@analityks.pl
  Zakres:

  Zakład Badań Pisma i Dokumentów

  Grafologia i Psychografologia

  (opinie psychiatryczno - grafologiczne)

  badanie anonimów i plagiatu 

 • Historia sztuki

  Imię i nazwisko: Włodzimierz Kwaśniewicz
  Telefon: 068 321 18 55
  Telefon komórkowy: 602 390 464
  E-mail: lmwdrzonow@wp.pl
  Zakres:Ocena, wycena dzieł sztuki różnego rodzaju i proweniencji. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki.
 • Informatyka

  Imię i nazwisko: Adam Bernatowicz
  Telefon: 697 699 818
  Telefon komórkowy: 601 752 887
  E-mail: ----
  Zakres:Opinie dot. oprogramowania, sprzętu komputerowego, sieci, legalności oprogramowania, bazy danych, badanie danych pod względem merytorycznym itd.
  Imię i nazwisko: Janusz Markiewicz
  Telefon: (071) 718 11 33
  Telefon komórkowy: 601 86-05-82
  E-mail: markiewicz@tlen.pl
  Zakres:

  ·-archiwizacja procesowa danych z nośników danych (tzw. lustra fizyczne nośników),
  -określenie właściwości oprogramowania (konfiguracja, legalność, działanie, działanie szkodliwe –wirusy i robaki, cracking, etc.),
  -badanie sprzętu komputerowego (konfiguracja, sprawność), sieci logiczne (konfiguracja, analiza zjawisk sieciowych –włamania, phreaking, fishing, podsłuch sieciowy, etc.),
  -badanie kart i aparatów telefonii komórkowej, badanie różnych kart procesorowych i kart pamięci, notatników elektronicznych, etc.
  -badanie właściwości danych cyfrowych oraz komputerowych matryc różnego rodzaju dokumentów -bazy danych, arkusze, dokumenty przerobione i podrobione komputerowo, grafiki bitowe i wektorowe (pornografia dziecięca, matryce pieczęci i falsyfikatów, etc.), fotomontaże, poprawianie jakości grafik i filmów, deszyfracja niektórych typów zaszyfrowanych sygnałów audio i video,
  -odkasowywanie danych z różnych nośników (dyski i dyskietki magnetyczne, magnetooptyczne i optyczne, tasmy streamerów, pamięci flash, etc.), odzyskiwanie danych z nośników uszkodzonych, etc.

  Imię i nazwisko: Andrzej Niemiec
  Telefon: 713283095
  Telefon komórkowy: 601967014
  E-mail: ani@prim.com.pl
  Zakres:

  przestępstwa informatyczne: art. 285, 287, 270, 278, 130, 190, 165 kk, kradzieże, wyłudzenia, uporczywe nękanie, analiza telefonów, sprzętu komputerowego

 • Informatyka śledcza

  Imię i nazwisko: Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks sp. zo.o.
  Telefon: 61 829 10 10
  Telefon komórkowy: 694 49 70 70
  E-mail: sekretariat@analityks.pl
  Zakres:

  odzyskiwanie danych , analiza dysków i nośników 

 • Lotnictwo

  Imię i nazwisko: dr inż. Robert Konieczka
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 502101355
  E-mail: bieglylot@wp.pl
  Zakres:

  Biegły sądowy z zakresu lotnictwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Warszawa- Praga i w Krakowie

  • Wypadki i incydenty statków powietrznych
  • przestrzeganie przepisów lotniczych
  • ekspertyzy lotnicze
  • ekspertyzy funkcjonalne sprzętu lotniczego
 • Mechanoskopia

  Imię i nazwisko: Janusz Markiewicz
  Telefon: (071) 718 11 33
  Telefon komórkowy: 601 86 05 82
  E-mail: markiewicz@tlen.pl
  Zakres:

  · -klasyczna mechanoskopia - identyfikacja narzędzi i przedmiotów na podstawie pozostałości śladów mechanoskopijnych,
  -określanie sposobów spowodowania uszkodzeń mechanicznych przedmiotów,
  -odtwarzanie przebiegu zdarzeń, w których zabezpieczono tego typu ślady,
  -badania na całość,
  -klucze i zamknięcia mechaniczne, plomby i plombownice, znaki bite, numeratory i znakowniki,
  -ślady uszkodzeń mechanoskopijnych na odzieży i fragmentach tkanek ludzkich lub zwierzęcych, etc.

  Imię i nazwisko: Grzegorz Pasek
  Telefon: -
  Telefon komórkowy: 0 601 46 62 72
  E-mail: bbiek@op.pl
  Zakres:Kryminalistyczne badania mechanoskopijne:
  - autentyczności numerów identyfikacyjnych VIN,
  - ujawniające numery zatarte, uszkodzone, przerobione (na pojazdach, maszynach, urządzeniach),
  - porównawcze cech probierczych,
  - plomb ołowianych, aluminiowych, z tworzyw sztucznych,
  - mechanicznych urządzeń zamykających,
  - zamków, kluczy,
  - opon pojazdów,
  - "na całość",
  - śladów mechanoskopijnych w związku z wypadkami komunikacyjnymi,
  - zakresu napraw blacharsko - lakierniczych nadwozi pojazdów,
  - badania mechanicznych części liczników w tym energii elektrycznej,
  - śladów mechanoskopijnych na przedmiotach,
  - śladów mechanoskopijnych na zwłokach.

 • Medycyna pracy

  Imię i nazwisko: Wiesław Smolicha
  Telefon: 0322525469
  Telefon komórkowy: 0322660885
  E-mail: medlex.katowice@vp.pl
  Zakres:-zasadność orzeczeń o niezdolności do pracy, uszczerbkach na zdrowiu, odkszkowaniach wydawanych przez ZUS, KRUS, towarzystwa ubezpieczeniowe
  - skutki zdrowotne oddziaływania środowiska komunalnego (tzw. choroby środowiskowe )
  specjalizacja - ocena wpływu środowiska pracy lub środowiska komunalnego na indukcję procesów nowotworowych
 • Medycyna sądowa

  Imię i nazwisko: Rudolf Durys
  Telefon: 68 3553365
  Telefon komórkowy: 509336867
  E-mail: opinie_durys@wp.pl
  Zakres:

  SPECJALIZACJA : MEDYCYNA SĄDOWA - CHIRURGIA

  1.    Tanatologia sądowo-lekarska: oględziny zewnętrzne zwłok w miejscu ich ujawnienia (dojazd własnym samochodem), sądowo-lekarskie sekcje zwłok, w tym noworodków i płodów, jak również zwłok ekshumowanych z pobraniem niezbędnego materiału do dalszych badań,
  2.    Opiniowanie w zakresie kwalifikacji prawnej obrażeń ciała na podstawie badań pokrzywdzonych (w tym w miarę możliwości doraźne na wezwanie organu procesowego), dokumentacji medycznej, akt sprawy, ustalanie ewentualnego mechanizmu powstania obrażeń (czynny, bierny),
  3.    Opiniowanie w zakresie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kk.)
  4.    Toksykologia sądowo-lekarska – opiniowanie w sprawach pro- i retrospektywnego ustalenia stanu trzeźwości podejrzanych na podstawie akt sprawy i inne do ustalenia z organem procesowym,
  5.    Techniczno-medyczna rekonstrukcja wypadku drogowego z udziałem pieszych oraz identyfikowanie kierowcy (ekspertyzy kompleksowe z biegłym z dziedziny ruchu drogowego)
  6.    Wielokierunkowe opiniowanie w sprawach cywilnych i przy pozwach adhezyjnych w postępowaniu karnym – ustalenie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, wczesnych odległych następstw doznanych obrażeń ciała itd.,
  7.    Wszelkie inne opinie sądowo-lekarskie z zakresu medycyny sądowej oraz chirurgii, po uprzednim uzgodnieniu z Organem Procesowym,

 • Osmologia

  Imię i nazwisko: Ireneusz Wesołowski
  Telefon: 068 383 51 07
  Telefon komórkowy: 0 605 537 680
  E-mail: ireneusz_wesolowski@wp.pl
  Zakres:Identyfikacja śladów zapachowych ludzi. Opiniowanie na podstawie analizy akt, w tym m.in. określenie poprawności zabezpieczenia materiałów dowodowych i porównawczych, określenie możliwości badawczych i przydatności procesowej, zabepieczenia materiałow dowodowych, określenie poprawności wykonania badań osmologicznych
 • Pojazdy mechaniczne

  Imię i nazwisko: Wiesław Dzikowski
  Telefon: 46 855 24 52
  Telefon komórkowy: 692 405 243
  E-mail: w-dzikowski@wp.pl
  Zakres:

  Rzeczoznawca samochodowy PZM ot O/Warszawa RS 000821 Biegły Sądowy z zakresu Technika Pojazdów Samochodowych i Rekonstrukcja wypadków drogowych. Wpis na listę Sądu Okręgowego w Płocku – trzecia kadencja.

  Technika pojazdów samochodowych, Rekonstrukcja wypadków drogowych, Oceny techniczne pojazdów, Wyceny pojazdów, Oceny Kalkulacji napraw i ich zasadności, Identyfikacja pojazdów.

  Imię i nazwisko: Krzysztof Grobelny
  Telefon: 44 649 58 68
  Telefon komórkowy: 601 205 260
  E-mail: arsmedia@wp.pl
  Zakres:

  - kosztorysy napraw pojazdów,  maszyn i samochodów,
  - wyceny wartości pojazdów i maszyn,
  - pojazdy abytkowe i unikatowe,
  - odczytywanie nr VIN, systemy Audatex i Eurotax , Info -Ekspert,
  - opisy zmian konstrukcyjnych w pojazdach
  -  zmiany mas, pojazdy SAM,
  - odstępstwa od warunków technicznych,
  - operaty szacunkowe maszyn i pojazdów 

  www.biegly.org    

  Imię i nazwisko: Mieczysław Pląder
  Telefon: (068) 412 24 31
  Telefon komórkowy: 603 379 475
  E-mail: Export-plader@go2.pl
  Zakres:

  Ruch drogowy; 
  Rekonstrukcja zdarzeń komunikacyjnych; 
  rzeczoznawstwo samochodowe; 
  wycena sprzętu rolniczego i maszyn

 • Pożarnictwo

  Imię i nazwisko: Marek Koszela
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 668018477
  E-mail: m.koszela@op.pl
  Zakres:

  sporządzanie opinii , ustalanie miejsc i przyczyn powstania pożaru, dochodzenia popożarowe

  Imię i nazwisko: Tomasz Sawicki
  Telefon: 768465953
  Telefon komórkowy: 694485510
  E-mail: tsawicki@tlen.pl
  Zakres:

  Ustalanie przyczyn i okoliczności powstawania pożarów

  Imię i nazwisko: Mariusz Wójcik
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 665 896 998
  E-mail: marwoj99.mw@gmail.pl
  Zakres:

  sporządzanie ekspertyz, opinii, ustalania przyczyn i miejsc powstawania pożarów

 • Profilowanie sprawcy przestępstwa

  Imię i nazwisko: Jarosław Brzeskot
  Telefon: 076 8584047
  Telefon komórkowy: 0 605392578
  E-mail: Jaroslaw_Brzeskot@wp.pl
  Zakres:biegły przy Sądzie Okręgowym w Legnicy  
  zakres opiniowania:

  a) charakterystyka n/n sprawcy na podstawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia;
  b) symulacja przebiegu zdarzenia kryminalnego w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem fantomów żelowych ciała ludzkiego, pojazdów mechanicznych;
  c) wirtualne prezentacje przebiegu symulacji zdarzeń tj.: wypadek drogowy, bójka, pobicie, swobodny upadek z wysokości, upadek z wysokości wymuszony przez osoby trzecie, powieszenie się, usytuowanie w chwili zdarzenia świadków/sprawców, itd.;
  d) graficzna symulacji rekonstrukcji metod pokonywania zabezpieczeń technicznych;
 • Przestępczość narkotykowa

  Brak osób w tej dziedzinie

 • Psychologia i psychiatria

  Imię i nazwisko: Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks Sp. z o.o.
  Telefon: 61 829 10 10
  Telefon komórkowy: 694 49 70 70
  E-mail: sekretariat@analityks.pl
  Zakres:

  Zakład Lingwistyki i Psychologii, Opnie dot. mobbingu -psycholog, psychiatra, lingwista kryminalistyczny -( praca kolegialna), opinie psychiatryczne

  psychografologia (opinie psychiatryczno - grafologiczne )

  Imię i nazwisko: Halina Ber
  Telefon: (068) 324 68 89
  Telefon komórkowy: 0 605 088 161
  E-mail: -----
  Zakres:Psychologia. Psycholog kliniczny. Opiniowanie w sprawach karnych, cywilnych, stan psychiczny u dzieci i ich możliwość do relacjonowania wydarzeń.
  Imię i nazwisko: Lucyna Hoffman - Czyżyk
  Telefon: (068) 470 50 89, 479
  Telefon komórkowy: 0 606 616 637
  E-mail: -----
  Zakres:Psychologia dziecięca, młodzieży, seksuologia dziecięca, przemoc w rodzinie. Dzieci i młodzież, molestowanie seksualne i wykorzystanie seksualne, przemoc w rodzinie - dorośli i dzieci - ofiary przemocy.
  Imię i nazwisko: Izabela Kraśko
  Telefon: 068 323 12 54
  Telefon komórkowy: 0601 281 626
  E-mail: bd
  Zakres:opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych, ustalanie poczytalności, określanie stopnia nieprzystosowania oraz demoralizacji dorosłych i dzieci
  Imię i nazwisko: Aleksandra Ślączka-Lebiedzińska
  Telefon: (068) 327 63 98 wew.
  Telefon komórkowy: 601 297 952
  E-mail: Oolusia1978@wp.pl
  Zakres:

  Psychologia;
  Psychologia transportu,
  Psychologia kliniczna opiniowanie w sprawach cywilnych; 
  Psychologia dziecięca i młodziezy;
  Przemoc w rodzinie - dorośli i dzieci jako ofiary przestępstw;
  Stan psychiczny u dzieci i ich możliwość do relacjonowania wydarzeń;
  Dzieci jako sprawcy przestępstw Karnych

 • Rekonstrukcja zdarzenia

  Imię i nazwisko: Jarosław Brzeskot
  Telefon: 076 8584047
  Telefon komórkowy: 0 605392578
  E-mail: Jaroslaw_Brzeskot@wp.pl
  Zakres:biegły przy Sądzie Okręgowym w Legnicy  
  zakres opiniowania:
  a) profilowanie sprawców oszustw internetowych oraz tworzenie planu pułapki kryminalistycznej mającej na celu zatrzymanie sprawcy;
  b) profilowanie sprawców oszustw matrymonialnych oraz tworzenie planu pułapki kryminalistycznej mającej na celu zatrzymanie sprawcy;
  c) profilowanie sprawców przestępstw w oparciu o zabezpieczone przedmioty osobiste oraz tworzenie klucza interakcji, tworzenie planu pułapki kryminalistycznej mającej na celu zatrzymanie sprawcy.

 • Rzeczoznawca samochodowy

  Imię i nazwisko: Krzysztof Grobelny
  Telefon: 446470291
  Telefon komórkowy: 601205260
  E-mail: arsmedia@wp.pl
  Zakres:

  Kosztorysowanie napraw pojazdów systemami AUDATEX, DAT, EUROTAX. Wyceny wartości pojazdów i maszyn. Ruch drogowy, procedury likwidacji szkód komunikacyjnych , wypadki z udziałem maszyn rolniczych , uszkodzenia maszyn. Naprawy pojazdów i maszyn, ich wartość , przyczyny wypadków drogowych, przyczyny uszkodzeń maszyn przemysłowych , pojazdy zabytkowe , procesy likwidacji szkód komunikacyjnych z OC i AC

  Imię i nazwisko: Mirosław Majewski
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 602 465 403
  E-mail: mirekmajewski@wp.pl
  Zakres:

  Biegły Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., Koszalinie, Szczecinie
  - kolizje i wypadki drogowe z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań informatycznych przeznaczonych do symulacji dynamicznej i rekonstrukcji kinematycznej, analizy czasowo - przestrzennej zdarzenia drogowego, (pc Crash, Cyborg Idea V - Sim, Cyborg Idea Titan)
  - wycena wartości pojazdów i kosztów naprawy pojazdów z wykorzystaniem systemów komputerowych (info Expert, EurotaxGlass s, Audatex)
  - opiniowanie pojazdów zabytkowych i unikatowych 
  - wyceny maszyn i urządzeń technicznych
  - identyfikacja pojazdów

  ZAKRES:
  - ruch drogowy
  - rekonstrukcja wypadków
  - wycena wartości pojazdów
  - badanie oznakowań identyfikacyjnych pojazdów
  - kryminalistyczne badania mechanoskopijne
  - kryminalistyczne badania traseologiczne

  Imię i nazwisko: Mieczysław Pląder
  Telefon: (68) 412 24 31
  Telefon komórkowy: 603 379 475
  E-mail: Export-plader@go2.pl
  Zakres:Ruch drogowy; Rekonstrukcja zdarzeń komunikacyjnych; rzeczoznawstwo samochodowe; wycena sprzętu rolniczego i maszyn
  Imię i nazwisko: MAREK POLNIAK
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 602654579
  E-mail: rzeczoznawcapolniak@wp.pl
  Zakres:

  Rzeczoznawca Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego EKPERTMOT przy PZM o. Wrocław, certyfikowany nr RS 001630, biegły skarbowy uprawniony diagnosta, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Legnicy i Zielonej Górze.

  Zakres:
  technika samochodowa, kalkulacja napraw, wycena pojazdów,maszyn i urządzeń nie związanych bezpośrednio z gruntem

  Imię i nazwisko: Łukasz Szarama
  Telefon: 68 4221990
  Telefon komórkowy: 502574285
  E-mail: lukasz@szarama.com.pl
  Zakres:-wyceny pojazdów, wyceny i jakość - części zamiennych, naprawy i ich poprawność, wynajem pojazdów zastępczych, sprzęt warsztatowy, procedury likwidacji szkód.
 • Szacowanie ruchomości

  Brak osób w tej dziedzinie

 • Teleinformatyka

  Imię i nazwisko: Andrzej Szyszko
  Telefon: 0228371657
  Telefon komórkowy: 604090109
  E-mail: Andrzej.Szyszko@policja.gov.pl
  Zakres:TELEINFORMATYKA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE, PRZESTĘPCZOŚĆ TELEINFORMATYCZNA (KOMPUTEROWA, KARTY BANKOWE ITD.)

  Wydawanie opinii dotyczących przestępczości teleinformatycznej (komputerowej, karty bankowe), zabezpieczanie danych (bez ingerencji w ich integralność i właściwości), testowanie oprogramowania, opinie dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego, sieci komputerowych, opinie dotyczące legalności oprogramowania
 • Toksykologia kliniczna

  Brak osób w tej dziedzinie

 • Traseologia

  Imię i nazwisko: Krzysztof Gajos
  Telefon: 0632442144
  Telefon komórkowy: 602623860
  E-mail: gajos@konin.lm.pl
  Zakres:-TRASEOLOGIA-identyfikacja śladow obuwia, opon pojazdów, zwierząt na podstawie śladów kończyn
 • Własność przemysłowa - patenty

  Imię i nazwisko: Zbigniew Kęsy
  Telefon: 61 879 42 58
  Telefon komórkowy: 503465101
  E-mail: kesypat@inea.pl
  Zakres:

  Biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu z zakresu ochrony własności przemysłowej.

  - naruszenie patentów ( z zakresu mechaniki)
  - naruszenie praw ochronnych do znaków towarowych i wzorów użytkowych
  - naruszenie praw z rejestracji do wzorów przemysłowych 
  - naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  Imię i nazwisko: Władysław Kowalkiewicz
  Telefon: 0618780318
  Telefon komórkowy: -
  E-mail: limespatent@limespatent.pl
  Zakres:Biegły wpisany na listę SO w Poznaniu. Rzecznik patentowy.

  Specjalizacja - ochrona własności przemysłowej , patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, projekty racjonalizatorskie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

  Opinie na potrzeby sądów i prokuratury, prowadzenie postępowań przed urzędami patentowymi i sądami powszechnymi
  a nadto:
  - badania zdolności rejestrowej znaków towarowych
  - poszukiwania i badania stanu techniki
  - doradztwo w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej
  Imię i nazwisko: Jerzy Potocki
  Telefon: 058 3061442,
  Telefon komórkowy: 058 3026920
  E-mail: potocki@softel.gda.pl
  Zakres:Biegły z zakresu ochrony własności przemysłowej przy SO w Gdańsku. Rzecznik patentowy
  Zakres:
  - wydawanie ekspertyz w zakresie podrobionych znaków towarowych i wzorów przemysłowych
  - wydawanie opinii w sprawach spornych dot. naruszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych
  - opiniowanie naruszeń z zakresu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego.
 • Wypadki drogowe

  Imię i nazwisko: Janusz Jacuk
  Telefon: (068) 387 46 49
  Telefon komórkowy: 0 608 284 321
  E-mail: -----
  Zakres:Technika samochodowa i ruch drogowy. Analizy techniczne, rekonstrukcja wypadków drogowych.
  Imię i nazwisko: dr inż. Piotr Krzemień
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 602734307
  E-mail: piotrkrzemien@tlen.pl
  Zakres:

  techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
  m.in.
  zderzenia typu pojazd-pojazd i pojazd-przeszkoda;
  •    potrącenia pieszych i rowerzystów – obliczenia z użyciem fizycznego modelu człowieka i roweru;
  •    zdarzenia w warunkach ograniczonej widoczności (noc, mgła) – obliczenia natężenia oświetlenia naturalnego w chwili wypadku i dostosowanie daty oraz godziny planowanego eksperymentu;
  •    ustalenie osoby kierującej pojazdem;
  •    analiza danych z urządzeń GPS i tachografów;
  •    analiza zapisów z kamer samochodowych i opartych na nich obliczeniach prędkości pojazdów;
  •    obliczenia fotogrametryczne – kształty i wymiary śladów na podstawie zdjęć;
  •    zdarzenia z udziałem pojazdów szynowych, które nie podlegają badaniu przez PKBWK.

  Imię i nazwisko: Dr Małgorzata Maria Żołna
  Telefon: -
  Telefon komórkowy: 692 419 713
  E-mail: autoekspertyza@wp.pl
  Zakres:

  Kryminalistyczna analiza kolizji i wypadków drogowych, ustalanie osób kierujących pojazdami, biomechaniczna analiza zdarzeń drogowych.


Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce

Eksperci Fundacji Wspierania Inicjatyw Gospodarczych