Library

LIBRARY OF THE ZIELONA GÓRA DISTRICT PROSECUTOR’S OFFICE
 

Library regulations:

Our library is an internal unit and serves mainly the personnel of the prosecutor’s offices of the Zielona Góra district.
In justified cases we make our collection available to external users. However, according to our regulations books and periodical can be read on the spot only.
In exceptional cases, on your written application and subject to the approval of the District Prosecutor, we may make some items available oustside our premises and for a specified period of time.


If you want to take advantage of our collection send an email to:
contact:
sekretariat@zielona-gora.po.gov.plLiczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Wyszukanych pozycji: 1207.

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Łucarz K. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Łucarz K.i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz.

  Srogosz T. C.H.Beck Warszawa 2008

 • Ustawa o samorządzie terytorialnym i orzecznictwie.

  Juszczyńska T. i in. PDW Ławica Poznań 1994

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.Komentarz.

  Powałowski A. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

  Piszczek P. Białystok 1994

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy wykonawcze.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1986

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz.

  Skrzydło-Niżnik I. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002

 • Ustawa o zwalczaniu spekulacji.

  Janiszewska E. Prawnicze Warszawa 1984

 • Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz.

  Stefański R.A. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2003

 • Ustawa. Ordynacja podatkowa. Komentarz.

  Dom Wydawniczy ABC 2000

 • Ustawowe znamiona czynu.

  Andrejew I. Prawnicze 1978

 • Ustroje konstytutywne państw współczesnych

  Sarnecki P. Zakamycze Kraków 2005

 • Ustrój sądów powszechnych. Komentarz.

  Karóz Ł. i in. C.H. BECK Warszawa 2002

 • Uwagi o wykrywalności i czynnościach śledczych w sprawach o zabójstwa.

  Gurgul J. Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Warszawa 1972

 • Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konwencji z Lugano.

  Kwecko A. Kodeks Sp. z o.o. Warszawa 2002

 • Vademecum technika kryminalistyki

  Mazepa J. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego.

  Marek A. Prawnicze 1973

 • Weksel w obrocie gospodarczym.

  Heropolitańska I. Warszawa 1990

 • Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie.

  Winiarska K. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Spółka z o.o. Gdańsk 2006