Library

LIBRARY OF THE ZIELONA GÓRA DISTRICT PROSECUTOR’S OFFICE
 

Library regulations:

Our library is an internal unit and serves mainly the personnel of the prosecutor’s offices of the Zielona Góra district.
In justified cases we make our collection available to external users. However, according to our regulations books and periodical can be read on the spot only.
In exceptional cases, on your written application and subject to the approval of the District Prosecutor, we may make some items available oustside our premises and for a specified period of time.


If you want to take advantage of our collection send an email to:
contact:
sekretariat@zielona-gora.po.gov.plLiczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Wyszukanych pozycji: 1207.

  • Egzekucja sądowa w orzecznictwie. Tezy. Uzasadnienia. Glosy. Piśmiennictwo. T. I i II.

    Janiszewski D. Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych 1994

  • Ekonomia polityczna kapitalizmu.

    Sadzikowski W. PWN 1975

  • Ekspertyza sądowa.

    Wójcikiewicz J. Zakamycze 2002

  • Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane.

    Białek I. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

  • Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane.

    Wójcikiewicz J. Oficyna Wolters Kluwer Polska Warszawa 2007

  • Eksperyment jako dowód w procesie karnym.

    Rybarczyk S. Prawnicze Warszawa 1973

  • Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim

    Wnukiewicz-Kozłowska A. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2004

  • Elektroniczne instrumenty płatnicze. Komentarz.

    Masiota J. C.H. BECK Warszawa 2003

  • Elementy informatyki sądowej

    Maciej Szmit, Adam Baworowski i inni Polskie Towarzystwo Informatyczne 2011

  • Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

    Chofmański P. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006

  • Encyklopedia powszechna. Tom I-IV.

    PWN Warszawa 1973

  • Encyklopedia prawa.

    Kalina-Prasznic U. C.H.Beck Warszawa 2007

  • Encyklopedia przyroda i technika.

    Wiedza Powszechna 1969

  • Encyklopedyczny słownik psychiatrii.

    PZWL Warszawa 1986

  • Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz.

    Krzemiński Zdz. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków 2006

  • Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej.

    Hofmański P.i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

  • Europejski Przegląd Sądowy

    Lata prenumeraty: 2006, częstotliwość: miesięcznik

  • Europejskie prawo karne.Zarys wykładu.

    Lach A. Dom Organizatora Toruń 2008

  • Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej. Komentarz.

    Ciszewski J. C.H.Beck Warszawa 2004

  • Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym.

    Piórkowska-Flieger J. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004