Library

LIBRARY OF THE ZIELONA GÓRA DISTRICT PROSECUTOR’S OFFICE
 

Library regulations:

Our library is an internal unit and serves mainly the personnel of the prosecutor’s offices of the Zielona Góra district.
In justified cases we make our collection available to external users. However, according to our regulations books and periodical can be read on the spot only.
In exceptional cases, on your written application and subject to the approval of the District Prosecutor, we may make some items available oustside our premises and for a specified period of time.


If you want to take advantage of our collection send an email to:
contact:
sekretariat@zielona-gora.po.gov.plLiczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę U. Wyszukanych pozycji: 60.

 • Ustawa karna skarbowa. Tom I.

  Siwik Z. Wrocław 1992

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

  Jaworski J. i in. C.H. Beck Warszawa 2009

 • Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz.

  Jankowski J. C.H. BECK Warszawa 2000

 • Ustawa o Księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do Księgi wieczystej.

  Ciepła H. i in. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Ustawa o ochronie danych osobowych.

  Grzegorczyk T. Prawnicze Warszawa 1999

 • Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy.

  Drozd A. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy.

  Drozd A. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz.

  Radziszewski E. Prawnicze 1987

 • Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem.

  Wojciechowski A. Towarzystwo TISE 1994

 • Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz.

  Aleksandrowicz R.T. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z komentarzem.

  Kuczyński J. Komenda Główna Straży Pożarnej 1970

 • Ustawa o ochronie przyrody

  Krzysztof Gruszecki Wolters Kluwer Warszawa 2013

 • Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

  Gruszecki K. Zakamycze Kraków 2005

 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  Namysłowska-Gabrysiak B. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Kryczko P. Zakamycze Kraków 2005

 • Ustawa o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Rusek Fr. i in. Prawnicze 1977

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

  Bąkowski T. Zakamycze Kraków 2004

 • Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny.

  Kotowski W. Dom Wydawniczy ABC 2004

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wraz ze zbiorem aktów wykonawczych. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

  Oficyna Wydawnicza Kraków 1995

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz.

  Grześkowiak K. Prawnicze 1984