Oświadczenia - komunikaty

 • Ogłoszenie

  Dodano: 2004-07-07

  W dniu wczorajszym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze rozpoczął się konkurs na aplikację prokuratorską. Pomimo, że Prokuratura Okręgowa otrzymała limit 20 miejsc, do konkursu przystąpiło 13 aplikantów. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemną przyszli aplikanci mają już za sobą. Polegała ona na rozwiązaniu testu i udzieleniu odpowiedzi na pytania opisowe. O egzaminie ustnym kandydaci zostaną poinformowani po sprawdzeniu prac pisemnych. Polegał on będzie na udzieleniu odpowiedzi przed komisją na wylosowany zestaw pytań

 • SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2004-05-19

  W dniach 23 - 25 maja 2005 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze organizuje seminarium pt. "Technika kryminalistyczna w służbie współczesnego śledztwa". Zasadnicza idea seminarium sprowadza się do pytania: jak postęp naukowy i techniczny, w tym także sprzęt i urządzenia, wykorzystywać w stopniu optymalnym do realizacji celów śledztwa. Uczestnikami seminarium będą prokuratorzy Działów i Wydziałów Śledczych Prokuratur Okręgu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych prokuratury z sąsiednich okręgów. Zaproszeni zostali także przedstawiciele sądownictwa, Policji i innych służb zajmujących się ustawowo realizowaniem zadań śledztwa. Wysoki poziom zajęć gwarantuje ranga i doświadczenie wykładowców - profesorów uniwersyteckich, dydaktyków szkół policyjnych i ekspertów zarazem.
  Honorowy patronat nad seminarium przejął Minister Sprawiedliwości Pan Andrzej Kalwas.

Strona: