Oświadczenia - komunikaty

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-01-25

  Uprzejmie informujemy, że od 25 stycznia 2005 r. do 18 lutego 2005 r. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Kazimierz Rubaszewski będzie przebywał na urlopie.

  Obowiązki Rzecznika Prasowego w tym okresie przejmie prokurator Jan Pardej tel. 068 32 91 728 tel. kom. 502 408 228

 • INFORMACJA ROCZNA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

  Dodano: 2005-01-20

  Analiza ruchu spraw, jak nasilenia i struktury przestępczości wskazują, że rok 2004 w działalności Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze charakteryzował się dalszym pogłębianiem tendencji obserwowanych w różnym stopniu od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Coraz wyraźniej jednak dało się obserwować pewne pozytywne elementy wskazujące na stabilizowanie się sytuacji.

 • ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

  Dodano: 2005-01-19

  Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową wszystkich przedstawicieli mediów zainteresowanych podsumowaniem pracy prokuratur okręgu zielonogórskiego w 2004 r. która odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42, w dniu 20 stycznia 2005 r. o godz. 13.15

  W konferencji będzie uczestniczył także Prokurator Apelacyjny.

  Jednocześnie informuję, że już jutro na naszej stronie internetowej będzie dostępna Informacja Roczna Prokuratora Okręgowego Zielonej Górze.

  Rzecznik Prasowy
  Kazimierz Rubaszewski

 • KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2004-12-17

  W związku z opublikowanym w dniu 15 grudnia 2004 roku w Gazecie Lubuskiej artykułem "Sprzedawał za bezcen", a dotyczącym m.in. zielonogórskiego radcy prawnego Wiesława K. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze informuje, że wbrew twierdzeniom p.o. dziekana zielonogórskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poinformowała Izbę o postawieniu zarzutów Wiesławowi K. W przesłanym w dniu 26 listopada 2001 roku piśmie, Prokurator Okręgowy poinformował Izbę, że Wiesławowi K. przedstawiono zarzut działania, w związku z pełnieniem funkcji syndyka masy upadłościowej ,na szkodę DZM Dozamet i wyrządzenia tym działaniem wielkiej szkody tj. przestępstwa z art.296§3kk i inne.

 • ZAPROSZENIE NA KONFERNECJĘ PRASOWĄ

  Dodano: 2004-11-08

  Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Kazimierz Rubaszewski uprzejmie zaprasza przedstawicieli redakcji na konferencję prasową, która odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42, w dniu 8 listopada 2004 r. o godz. 12.00. Konferencja poświęcona będzie zakończeniu modernizacji siedzib prokuratur Rejonowej i Okręgowej.

 • OŚWIADCZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM MODERNIZACJI PROKURATUR

  Dodano: 2004-11-01

  "Wyposażenie w pracy nadal przypomina w niektórych jednostkach czasy PRL-u. Rzadkością są komputery czy drukarki, brakuje materiałów biurowych, środków komunikacji, niewystarczający jest dostęp do publikacji prawniczych"
  K. Gorazdowski, Prokurator nr 3-4/2003

  Piątek, 5 listopada 2004r. to ważna data w historii prokuratur okręgu zielonogórskiego. W tym dniu oficjalnie zakończony został kolejny etap modernizacji obiektów Prokuratur Okręgowej i Rejonowej w Zielonej Górze. Modernizacja ta poprzedzona została prawnym uregulowaniem spraw własnościowych. Przejęty od Policji i ABW obiekt pozostaje wprawdzie własnością Skarbu Państwa, ale jego administratorem na zasadzie trwałego zarządu decyzją Prezydenta m. Zielonej Góry została prokuratura. Decyzja ta umożliwiła wykonanie prac remontowych w takim zakresie, w jakim ma prawo czynić to właściciel nieruchomości.

 • KONKURS KRASOMÓWCZY

  Dodano: 2004-10-05

  Prokuratura Apelacyjna poinformowała, że II etap Konkursu Krasomówczego - na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej odbędzie się w dniu 29 października 2004 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu - sala konferencyjna na XI piętrze. Losowanie kazusów, które będą przedmiotem wystąpień aplikantów odbędzie się w dniu 20 października 2004 r. w miejscu wskazanym powyżej o godzinie 12.00.

 • INFORMACJA DLA APLIKANTÓW

  Dodano: 2004-10-01

  Uprzejmie informujemy, że aplikanci prokuratorscy I roku aplikacji z okręgu Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze rozpoczynają zajęcia seminaryjne w dniu 4 października tego roku o godz. 8.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej Poznań Nowe Miasto, przy ul. Słowackiego 8 (sala konferencyjna na IV piętrze). Pociąg z Zielonej Góry godz. 5.38 Poznań godz. 7.40

 • RANKING-NASZA PROKURATURA NA 4 MIEJSCU!

  Dodano: 2004-09-20

  Tradycyjnie już Prokuratura Krajowa opublikowała "Zestawienie wyników pracy prokuratur powszechnych w okresie I półrocza 2004 r."zwane powszechnie rankingiem. Na podstawie danych statystycznych wytypowano 21 najważniejszych odcinków pracy z zakresu postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach karnych oraz podejmowanej działalności pozakarnej.

 • APLIKANCI DO POZNANIA

  Dodano: 2004-07-29

  Z powodu niewielkiego zainteresowania aplikacją prokuratorską Prokurator Apelacyjny w Poznaniu podjął decyzję o przeniesieniu zajęć seminaryjnych aplikantów I-go roku z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze do Poznania. Jak już rzecznik Prokuratora Okręgowego informował wcześniej, pomimo przyznania naszej jednostce 20 miejsc aplikanckich, do konkursu przystąpiło tylko 13 kandydatów. Z tej liczby 12 osób uzyskało ocenę pozytywną, jednak ile z nich zostanie przyjętych zadecyduje Prokurator Apelacyjny po uwzględnieniu wyników wh konkursów w apelacji.