Oświadczenia - komunikaty

 • ZAWIADOMIENIE dla osób pokrzywdzonych w sprawie PR Ds 1012.2018 Prokuratury Rejonowej w Żaganiu o przesłaniu aktu oskarżenia

  Dodano: 2018-04-27

  Prokuratura Rejonowa w Żaganiu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PR Ds 1012.2018, że w dniu 19 kwietnia 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Żaganiu akt oskarżenia przeciwko Szymonowi K., podejrzanemu o to, że w okresie od lipca 2014 r. do kwietnia 2016 r. w Szprotawie, w województwie lubuskim, prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą S&J Usługi Finansowe, podszywając się pod inne osoby i wykorzystując ich dane osobowe w celu wyrządzenia im szkody majątkowej, wprowadzał w błąd firmy pożyczkowe, co do zamiaru zawarcia przez te osoby umów pożyczek, składając bez wiedzy i zgody tych osób wnioski o pożyczki, czym doprowadził firmy pożyczkowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne.

 • Druk oświadczenia o dochodach dla byłych pracowników okręgu zielonogórskiego

  Dodano: 2018-04-20

  Oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu brutto na rok 2018 r., niezbędne do realizacji świadczeń  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należy przesłać do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w terminie do 31 maja 2018 r.

  pobierz druk

 • KOMUNIKAT PROKURATORA REJONOWEGO WE WSCHOWIE W SPRAWIE PR DS. 696.2017

  Dodano: 2018-04-19

  Prokuratura Rejonowa we Wschowie zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że 18 kwietnia 2018 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą PR Ds. 696.2017 przeciwko Dariuszowi Przybylskiemu (Przybylski), podejrzanemu o czyn z art. 51 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, został przesłany do Sądu Rejonowego we Wschowie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko Dariuszowi Przybylskiemu (Przybylski).

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2018-04-06

  Zielona Góra. W dniach 11 - 13 kwietnia br. (środa - piątek) rzecznik prasowy nie będzie obecny. Informacja o osobie zastępującej rzecznika - www.prokuratura , w zakładce - rzecznik prasowy.

 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2018-03-30

  Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838)
  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze

 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W NOWEJ SOLI

  Dodano: 2018-03-30

  Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli

 • OGŁOSZENIE – NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO PEUGEOT 407

  Dodano: 2018-03-28

  Prokurator Okręgowy informuje, iż dysponuje zbędnym składnikiem rzeczowym majątku ruchomego w postaci pojazdu Peugeot 407, który może stać się przedmiotem nieodpłatnego przekazania.

  Zainteresowani możliwością nieodpłatnego pozyskania ww. samochodu, powinni wystąpić z pisemnym wnioskiem do Prokuratora Okręgowego w terminie do 05.04.2018r.

  Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Tomasz Hołowko, tel. 68 3291861, 507119907.
   
  zobacz ogłoszenie

 • OGŁOSZENIE - NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO OPEL ASTRA

  Dodano: 2018-03-28

  Prokurator Okręgowy informuje, iż dysponuje zbędnym składnikiem rzeczowym majątku ruchomego w postaci pojazdu Opel Astra Classic, który może stać się przedmiotem nieodpłatnego przekazania.

  Zainteresowani możliwością nieodpłatnego pozyskania ww. samochodu, powinni wystąpić z pisemnym wnioskiem do Prokuratora Okręgowego w terminie do 05.04.2018r.

  Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Tomasz Hołowko, tel. 68 3291861, 507119907.

  zobacz ogłoszenie

 • Komunikat Wydziału VII Budżetowo- Administracyjnego dot. nowych numerów kont bankowych do wpłat depozytów

  Dodano: 2018-03-08

  W związku  z zamknięciem obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze  od 01. 03. 2018 r. podajemy następujące banki  do  wpłat  depozytów:

  1.  Wpłaty  w  PLN

  a/ Bank Pekao S. A.   wpłaty od 01.03.2018 r.
  nr rachunku   45 1240 6957 0111 0000 0000 0411
  b/ Bank Pocztowy   wpłaty od 07.03.2018 r.
  nr rachunku   14 1320 0022 0336 0000 0000 1405

  c/ Bank Zachodni WBK  wpłaty od 09.03.2018 r.
  nr rachunku    12 1130 1222 0030 2049 3390 0001

  2. Wpłaty w EURO

  Bank Pekao S.A. od 07.03.2018 r.
  Nr rachunku     07 1240 6957 0978 0000 0000 0522

  3. Wpłaty w USD

  Bank Pekao S.A.  od 07.03.2018 r.
  Nr rachunku  16 1240 6957 0787 0000 0000 0404

  4. Wpłaty w GBP

  Bank Pekao S.A.  od 07.03.2018 r.
  Nr rachunku 52 1240 6957 0789 0000 0000 0335 


  Wpłaty dokonywane na w/w konta nie są obciążane kosztami i prowizją od wpłat.

 • KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁATY MIEJSCOWEJ NA TERENIE GMINY SKĄPE (dot. domków w Niesulicach)

  Dodano: 2018-03-06

  Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/300/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 października 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe wprowadza się:

  - opłatę miejscową w wysokości 2,22zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
  - pobór opłaty miejscowej odbywa się w drodze inkasa,
  - na inkasa opłaty miejscowej wyznaczono Marka Kawę w Ośrodku Wypoczynkowym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w Niesulicach,
  - obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej.

  W związku z powyższym osoby korzystające z Ośrodka Wypoczynkowego w Niesulicach zobowiązane są do uiszczania opłaty miejscowej za pobyt ww. ośrodku u Pana Marka Kawy na miejscu, w gotówce.