Oświadczenia - komunikaty

 • Ogłoszenie o aukcji

  Dodano: 2015-06-16

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.06.2015 r. w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze zostanie przeprowadzona aukcja, którego przedmiotem jest samochód Daewoo Lanos.

  - Ogłoszenie o aukcji

 • Ogłoszenie o aukcji

  Dodano: 2015-05-20

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.06.2015 r. w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze zostanie przeprowadzona aukcja, którego przedmiotem jest samochód Daewoo Lanos. - Ogłoszenie o aukcji

 • INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU ASESORSKIM W PROKURATURZE REJONOWEJ W NOWEJ SOLI

  Dodano: 2015-04-13

  Nowa Sól. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że pozostaje zwolniony 1 etat asesorski w Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli.

  Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na stanowisko asesora w tej jednostce winny złożyć w terminie do 15 maja 2015 r. stosowny - aktualny - wniosek adresowany do Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.

 • TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW - DYŻURY PROKURATORÓW

  Dodano: 2015-02-23

  Przypominamy, że w dniach 23.02 - 29.02. 2015 r. po raz dwunasty obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W związku z tym, prokuratorzy i asesorzy okręgu zielonogórskiego będą pełnili dyżury, podczas których udzielać będą informacji o uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

  Plan dyżurów prokuratorów.

 • KONKURS NA ASYSTENTA PROKURATORA

  Dodano: 2015-02-19

  Zielona Góra. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze ogłasza konkurs na jedno stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze. Osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta prokuratora winna złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42; 65-950 Zielona Góra lub przesłać na wskazany adres z powołaniem się na sygnaturę I K 112/1/15 w terminie do 17 marca 2015 roku zgłoszenie wraz z następującymi dokumentami:

 • KOMUNIKAT PROKURATORA REJONOWEGO W NOWEJ SOLI W SPR. 3 DS.54/14

  Dodano: 2015-01-21

  Prokurator Rejonowy w Nowej Soli zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że postanowieniem z dnia 30 grudnia 2014 roku sprawa 3 Ds.54/14/Spc o czyny z art. 302 § 1 k.k. i inne została zawieszona z uwagi na konieczność uzyskania opinii biegłego księgowego, który został powołany postanowieniem z dnia 30 grudnia 2014 roku.

   Jednocześnie informuje się , że w myśl art. 131 § 3 kpk każda pokrzywdzona osoba w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia może zwrócić się do tut. Prokuratury o doręczenie odpisu postanowienia o zawieszeniu śledztwa oraz postanowienia o powołaniu biegłego.

 • INFORMACJA O II KONGRESIE NAUK SĄDOWYCH

  Dodano: 2014-12-16

  Zielona Góra. W dniu 20 czerwca 2015 roku w Warszawie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się II Kongres Nauk Sądowych.

  Tematyką Kongresu będą:
  1. Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.
  2. Ustawa o biegłych sadowych. Status biegłego w Polsce.

  Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszani są wszyscy biegli z list sądów okręgowych jak i biegli powoływani do spraw oraz rzeczoznawcy.

 • KONKURS NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA W OKRESIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻAGANIU

  Dodano: 2014-11-25

  Prokuratura Okręgowa z Zielonej Górze poszukuje kandydata na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu.

 • KOMUNIKAT PROKURATORA REJONOWEGO W NOWEJ SOLI

  Dodano: 2014-04-29

  Nowa Sól. Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie 3 Ds 40/13/Spc, że w dniu 28 kwietnia 2014 roku przeciwko Adrianowi Michnackiemu podejrzanemu o czyn z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § l k.k. skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Nowej Soli Wydział II Karny.

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŚWIEBODZINIE

  Dodano: 2014-04-28

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Prokuraturze Rejonowej w Świebodzinie sygnatura konkursu: I K 112/2/14

  liczba etatów: jeden
  miejsce pracy: Świebodzin