Oświadczenia - komunikaty

 • OGŁOSZENIE O AUKCJI

  Dodano: 2014-02-26

  Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, działając zgodnie z art.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114. poz. 761) informuje, iż posiada do sprzedaży zbędny składnik rzeczowego majątku ruchomego (Daewoo Lanos 2000 r.).

 • KOMUNIKAT DLA MEDIÓW - BRIEFING W SPRAWIE ZABÓJSTWA SPRZED 27 LAT

  Dodano: 2014-02-24

  Zielona Góra. W środę, tj.26 lutego 2014 roku, o godz.9.30 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, odbędzie się briefing na temat zabójstwa, które miało miejsce 27 lat temu.

  Zapraszamy do udziału przedstawicieli mediów.

 • OGŁOSZENIE O AUKCJI

  Dodano: 2014-02-06

  Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, działając zgodnie z art.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114. poz. 761) informuje, iż posiada do sprzedaży zbędny składnik rzeczowego majątku ruchomego (Daewoo Lanos 2000 r.).

 • KOMUNIKAT O KONFERENCJI PRASOWEJ

  Dodano: 2014-02-03

  Zielona Góra. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zaprasza przedstawicieli mediów na konferencję prasową, której tematem będzie podsumowanie działalności Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w 2013 roku. Konferencja odbędzie się w środę, 05 lutego 2014 roku o godz.10.00.

 • ZAWIADOMIENIE O PRZESŁANIU AKTU OSKARŻENIA W SPR. 2 DS 292/13 PR W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

  Dodano: 2014-01-07

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 24 grudnia 2013 roku został skierowany do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim - IV Zamiejscowy Wydział Karny w Gubinie akt oskarżenia w sprawie 2 Ds. 292/13 przeciwko Andrzejowi J., oskarżonemu o dokonanie szeregu oszustw poprzez portal internetowy Allegro (oferowanie doładowań) przy wykorzystaniu przejętych uprzednio bezprawnie kont użytkowników tego portalu o nazwach :

 • KOMUNIKAT DLA POKRZYWDZONYCH O SKIEROWANIU AKTU OSKARŻENIA W SPR. V Ds. 29/12/S

  Dodano: 2013-12-27

  Zielona Góra - Wydział V. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze działając na podstawie art. 334 § 1 kpk oraz art. 131 § 3 kpk w zw. z art. 131 § 2 kpk zawiadamia, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. w sprawie o sygnaturze V Ds. 29/12/S przesłała do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - Wydziału II Karnego akt oskarżenia przeciwko Markowi Wojciechowi Cierpce, o popełnienie przestępstw z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i z art. 296 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 300 § 2 i 3 kk, z art. 586 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000.94.1037 z późn. zm.) oraz z art. 523 ust. 1 i 2 Ustawy z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz. U. 2012. 1112 jt. z późn. zm)

 • KOMUNIKAT DLA POKRZYWDZONYCH DOT. UMORZENIA ŚLEDZTWA W SPRAWIE V DS 51/13/S

  Dodano: 2013-12-24

  Zielona Góra - Wydział V. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze V Ds. 51/13/S postanowieniem z 20 grudnia 2013 roku umorzyła śledztwo:

   I. w sprawie niezgłoszenia w okresie od co najmniej stycznia 2009 roku do 7 marca 2011 roku w Zielonej Górze, województwa lubuskiego przez dwóch Wiceprezesów Zarządu Zielonogórskich Fabryk Mebli S. A. z siedzibą w Zielonej Górze wniosku o upadłość wskazanej spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, albowiem wskazany podmiot gospodarczy stał się niewypłacalny - gdyż nie wykonywał swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w okresie przekraczającym okres trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań przekraczała 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, natomiast od co najmniej 31 grudnia 2009 roku jego zobowiązania przekroczyły wartość jego majątku, czym działali na szkodę następujących wierzycieli:

 • INFORMACJA O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

  Dodano: 2013-12-16

  W związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego informujemy, iż przedmiotowy pojazd marki Daewoo Lanos 1,6 kat rok produkcji 2000, zostanie przekazany "Fundacji Nubia Wspieranie Badań Archeologicznych w Krajach Europy, Afryki i Azji".

 • INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU

  Dodano: 2013-11-14

  Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, działając zgodnie z art.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114. poz. 761) informuje, iż posiada zbędny składnik rzeczowego majątku ruchomego, który może stać się przedmiotem nieodpłatnego przekazania.

 • INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU

  Dodano: 2013-10-16

  Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, działając zgodnie z art.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114. poz. 761) informuje, iż posiada zbędny składnik rzeczowego majątku ruchomego, który może stać się przedmiotem nieodpłatnego przekazania.