Oświadczenia - komunikaty

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2016-04-26

  Zielona Góra. Informujemy, że w dniach: 27.04 - 4.05. br. rzecznik prasowy prokuratury nie będzie obecny.
  W tym czasie rzecznika zastępować będzie prokurator Jacek Buśko.

  Poniżej podajemy dane kontaktowe:
  + 48 68 329 17 17; 502 700 808;  jbusko@zielona-gora.po.gov.pl

 • POWOŁANIE JAROSŁAWA KIJOWSKIEGO DO PEŁNIENIA FUNKCJI PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2016-04-25

  Zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dniem dzisiejszym rozpoczynam wykonywanie powierzonej mi funkcji  Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.

  To oczywiście duża zmiana tak w moim życiu jak i w charakterze obowiązków jakie stoją przede mną obecnie do wykonania.  Już teraz czuję presję i  brzemię odpowiedzialności spoczywającej na mnie.

  Bardzo dziękuję Panu Prokuratorowi Alfredowi Staszakowi  za przekazanie mi cennych uwag, a także wyrażone słowa otuchy i zapowiedzi wsparcia w wykonywaniu moich obowiązków.

  Ze swojej strony deklaruję współpracę ze wszystkimi służbami powołanymi do ścigania przestępstw, przedstawicielami mediów, a także środowisk wspomagających. O taką współpracę również proszę.
  Jestem przekonany, że z pomocą Państwa Prokuratorów okręgu zielonogórskiego, wszystkich pracowników naszej jednostki uda nam się wspólnie kontynuować dobrą pracę i wzmacniać u naszych obywateli poczucie bezpieczeństwa.

  Życzę nam wszystkim dobrej współpracy, osiągania dobrych wyników i zadowolenia z wykonywania odpowiedzialnych obowiązków.
   
  Jarosław Kijowski  - Prokurator Okręgowy

 • POWOŁANIE NOWEGO PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2016-04-24

  Zielona Góra. Miło jest mi poinformować, że w dniu 21 kwietnia br. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powierzył od dnia 25 kwietnia br. pełnienie funkcji Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze Panu prokuratorowi Jarosławowi Kijowskiemu.

  Jako dotychczasowy Prokurator Okręgowy złożyłem gratulacje nominowanemu oraz najserdeczniejsze życzenia powodzenia i osiągnięcia wielu sukcesów w realizacji nowych zadań prokuratury.

  dr Alfred Staszak

 • SPOTKANIE PROKURATORA Z UCZNIAMI GIMNAZJUM I ICH RODZICAMI DOT. CYBERPRZEMOCY

  Dodano: 2016-04-14

  Zielona Góra. W ostatnich dniach w Gimnazjum nr 1  w Zielonej Górze  odbyło się kolejne już spotkanie prokurator Doroty Przygrodzkiej z uczniami, ich rodzicami oraz wychowawczynią jednej z klas tej szkoły.
  Tematem wiodącym tego spotkania było wyjaśnienie pojęcia mobbingu coraz częściej występującego w szkołach, a także nowej formy przestępstwa - cyberprzemocy.

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2016-03-24

  W dniu dzisiejszym ( 24.03.2016 r.) kontakt z rzecznikiem prasowym prokuratury możliwy będzie dopiero po godz. 13:00.

 • ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2016

  Dodano: 2016-03-23

  Życzenia Wielkanocne 2016

 • REHABILITACJA PANI JADWIGI SMÓLSKIEJ - UDZIAŁ PROKURATORA W ODKRYWANIU HISTORII

  Dodano: 2016-03-22

  Zielona Góra.  W dniu 01 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze,  podzielając stanowisko prokuratora rozpoznając wniosek pokrzywdzonej,  orzekł o zadośćuczynieniu na rzecz mieszkanki Zielonej Góry - Pani Jadwigi Smólskiej zd. Lipnowskiej za krzywdę doznaną w związku z wykonaniem wobec Niej kary więzienia orzeczonej  wyrokiem byłego Sądu Powiatowego w Zielonej Górze z dnia 04 lipca 1960 roku.

 • PROKURATOR PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE – PAN JÓZEF RYNDA ODCHODZI W STAN SPOCZYNKU

  Dodano: 2016-03-16

  Zielona Góra. Uprzejmie informujemy, że Pan Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Józef Rynda z dniem 16 marca br. przeniesiony został - na własny wniosek w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego - w stan spoczynku.
   
  W okresie od 1969 roku do kwietnia 1993 roku Pan Józef Rynda pełnił zawodową służbę wojskową, w tym również w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Zielonej Górze, początkowo jako sekretarz, a później kierownik sekretariatu.
  W tym czasie kontynuował również studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, które z wynikiem pozytywnym ukończył 1992 roku uzyskując tytuł magistra prawa.

 • PRZYWRACANIE PAMIĘCI „ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”- UDZIAŁ PROKURATURY W POSTĘPOWANIACH REHABILITACYJNYCH

  Dodano: 2016-03-01

  Zielona Góra. W związku z obchodzonym 1 marca 2016 roku Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", w celu ocalenia od zapomnienia przypominamy historię Eugenii Starościn, i udział zielonogórskiej  prokuratury w procesie jej rehabilitacji. Tekst po raz pierwszy został umieszczony na naszej stronie 20 września 2013 roku.


  Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Ten urząd państwowy powołany został w trosce o bezpieczeństwo obywateli i dla reprezentowania ich interesów. Jednym z obszarów zawodowej aktywności prokuratora jest reprezentowanie Państwa przed sądem w sprawach wynikających z Ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. nr 34 z 1991 roku, poz. 149 - z późniejszymi zmianami). 

 • KOMUNIKAT DLA POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE 3 DS. 53/15/SPC (SP. Z O.O. DOZAMET)

  Dodano: 2016-02-29

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie 3 Ds.53/15/Spc, że 26 lutego 2016 r. do Sądu Rejonowego w Nowej Soli Wydział II Karny skierowano wniosek na podstawie art. 335 par 1 i 3 kpk (dobrowolne poddanie się karze) przeciwko Januszowi W. i Stefanowi K. podejrzanym o to, że w okresie od maja 2012 r. do marca 2015 r. w Nowej Soli, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i przy wykorzystaniu tej samej trwałej sposobności, pełniąc funkcję prezesa Sp. z o.o. Dozamet i będąc zobowiązanymi do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uporczywie naruszali prawa majątkowe zatrudnianych pracowników poprzez naliczanie i potrącanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i nie odprowadzanie ich do ZUS w części finansowanej przez samych ubezpieczonych i w części finansowanej ze środków własnych przez płatnika składek, czym działali na szkodę wielu osób: o czyn z art. 218 par 1a kk w zw. Z art. 12kk.