Oświadczenia - komunikaty

 • OGŁOSZENIE SĄDU REJONOWEGO W NOWEJ SOLI II K 357/12

  Dodano: 2012-05-22

  Nowa Sól. Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratury Rejonowej w Nowej Soli o warunkowe umorzenie postępowania o sygn. akt II K 357/12 p-ko Wioletcie S. oskarżonej z art. 52 Ustawy o ochronie danych osobowych, odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 24 w dniu 20 czerwca 2012 r. godz. 14.30 w sali 204. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.

  Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PROCEDURY WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO ASESORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻAGANIU

  Dodano: 2012-05-15

  Żagań. W związku z ogłoszeniem z dnia 03.04.2012r. o pozytywnym zaopiniowaniu na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu, uprzejmie informujemy, że procedura wyłonienia kandydata na stanowisko asesora w w/w jednostce została unieważniona z uwagi na wyrażenie opinii o kandydacie przez Kolegium Prokuratury Okręgowej w oparciu o niepełne akta osobowe.  

 • OGŁOSZENIE - NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO RENAULT MEGANE

  Dodano: 2012-05-08

  Prokurator Okręgowy informuje, iż dysponuje zbędnym składnikiem rzeczowym majątku ruchomego w postaci pojazdu Renault Megane Classic 1.4, który może stać się przedmiotem nieodpłatnego przekazania.

 • INFORMACJA O KONKURSIE NA STANOWISKO URZĘDNIKA STAŻYSTY W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻAGANIU

  Dodano: 2012-04-19

  PROKURATURA OKRĘGOWA
  W ZIELONEJ GÓRZE


  poszukuje kandydata na stanowisko urzędnik stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu

  sygnatura konkursu: I K 110/ 8 /12
  liczba etatów: jeden
  miejsce pracy: Żagań

 • WYNIK OBRAD KOLEGIUM PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2012-04-03

  Zielona Góra - Żagań - Świebodzin. Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym odbyło się Kolegium Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze. Przedmiotem posiedzenia kolegium było zajęcie stanowiska w kwestii wskazania kandydatów na wolne stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żaganiu i w Świebodzinie. Kolegium rekomendowało na stanowiska prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Żaganiu Pana Zbigniewa Sokalskiego oraz Pana Jakuba Dłubacza, a na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie Pana Mateusza Wrońskiego (obecnie wszyscy są asesorami Prokuratury Rejonowej w Żaganiu).

 • KONKURS NA STANOWISKO ASESORA W NOWEJ SOLI, ŻARACH i ŻAGANIU ROZSTRZYGNIĘTY

  Dodano: 2012-04-03

  Zielona Góra - Nowa Sól - Żary - Żagań. W nawiązaniu do poprzednich informacji uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko asesorów w Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli, Żarach i Żaganiu. Konkurs wygrali Pan Michał Jędrzejczak - do Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli, Pan Dariusz Domagała - do Prokuratury Rejonowej w Żarach oraz Pani Agnieszka Bielicka - do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu.

 • WIELKA NAUKA W MAŁYCH SPRAWACH

  Dodano: 2012-03-29

  Prokuratura Okręgowa. Hasłem przewodnim kolejnego, już VIII Seminarium Kryminalistycznego, organizowanego przez zielonogórską prokuraturę okręgową jest "Wielka nauka w małych sprawach" /program 1 Pod tym intrygującym tytułem kryje się ciągłe dążenie do "zaprzęgnięcia" osiągnięć najnowszej nauki w rygoryzm współczesnego śledztwa.  

 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

  Dodano: 2012-03-22

  Zielona Góra. W nawiązaniu do poprzednich informacji Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zawiadamia, że Komisja konkursowa w dniu 22 marca 2012r. zakwalifikowała do przyjęcia na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze Pana Piotra Lewickiego.

 • KONKURS NA STANOWISKO ASESORA W NOWEJ SOLI I ŻARACH ROZSTRZYGNIĘTY

  Dodano: 2012-03-07

  Zielona Góra - Nowa Sól - Żary. W nawiązaniu do poprzednich informacji uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko asesorów w Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli i Żarach. Konkurs wygrali Pani Anna Bręk - do Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli i Pan Marcin Mierkiewicz - do Prokuratury Rejonowej w Żarach.

 • KOMUNIKAT PROKURATORA REJONOWEGO W NOWEJ SOLI

  Dodano: 2012-02-23

  Nowa Sól. Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie 2 Ds. 20/12/D dot. ujawnionego w dniu 29 grudnia 2011roku w Modrzycy nieumyślnego braku zabezpieczenia danych osobowych osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli przed ich zabraniem przez osobę nieupoważnioną, że dnia 03 stycznia 2012 roku wydano postanowienie o  wszczęciu dochodzenia o przestępstwo określone w art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz dnia 16 stycznia 2012 roku wydano postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych.