Oświadczenia - komunikaty

 • PROKURATOR PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE – PAN JÓZEF RYNDA ODCHODZI W STAN SPOCZYNKU

  Dodano: 2016-03-16

  Zielona Góra. Uprzejmie informujemy, że Pan Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Józef Rynda z dniem 16 marca br. przeniesiony został - na własny wniosek w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego - w stan spoczynku.
   
  W okresie od 1969 roku do kwietnia 1993 roku Pan Józef Rynda pełnił zawodową służbę wojskową, w tym również w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Zielonej Górze, początkowo jako sekretarz, a później kierownik sekretariatu.
  W tym czasie kontynuował również studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, które z wynikiem pozytywnym ukończył 1992 roku uzyskując tytuł magistra prawa.

 • PRZYWRACANIE PAMIĘCI „ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”- UDZIAŁ PROKURATURY W POSTĘPOWANIACH REHABILITACYJNYCH

  Dodano: 2016-03-01

  Zielona Góra. W związku z obchodzonym 1 marca 2016 roku Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", w celu ocalenia od zapomnienia przypominamy historię Eugenii Starościn, i udział zielonogórskiej  prokuratury w procesie jej rehabilitacji. Tekst po raz pierwszy został umieszczony na naszej stronie 20 września 2013 roku.


  Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Ten urząd państwowy powołany został w trosce o bezpieczeństwo obywateli i dla reprezentowania ich interesów. Jednym z obszarów zawodowej aktywności prokuratora jest reprezentowanie Państwa przed sądem w sprawach wynikających z Ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. nr 34 z 1991 roku, poz. 149 - z późniejszymi zmianami). 

 • KOMUNIKAT DLA POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE 3 DS. 53/15/SPC (SP. Z O.O. DOZAMET)

  Dodano: 2016-02-29

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie 3 Ds.53/15/Spc, że 26 lutego 2016 r. do Sądu Rejonowego w Nowej Soli Wydział II Karny skierowano wniosek na podstawie art. 335 par 1 i 3 kpk (dobrowolne poddanie się karze) przeciwko Januszowi W. i Stefanowi K. podejrzanym o to, że w okresie od maja 2012 r. do marca 2015 r. w Nowej Soli, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i przy wykorzystaniu tej samej trwałej sposobności, pełniąc funkcję prezesa Sp. z o.o. Dozamet i będąc zobowiązanymi do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uporczywie naruszali prawa majątkowe zatrudnianych pracowników poprzez naliczanie i potrącanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i nie odprowadzanie ich do ZUS w części finansowanej przez samych ubezpieczonych i w części finansowanej ze środków własnych przez płatnika składek, czym działali na szkodę wielu osób: o czyn z art. 218 par 1a kk w zw. Z art. 12kk.

 • KONFERENCJA - ALIANS SŁUŻB W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM

  Dodano: 2016-02-26

  Zielona Góra. W dniu 23 lutego 2016 roku o godz. 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się Konferencja pt."Alians służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim" współorganizowana przez Prokuraturę Rejonową i Okręgową w Zielonej Górze z Prezydentem Miasta Zielonej Góry oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzonego w Polsce w dniach 22-27 lutego 2016 roku.

  Konferencja miała na celu przybliżenie problematyki współdziałania organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania oraz organów samorządowych i administracji rządowej na terenie powiatu zielonogórskiego w stosowaniu instytucji pomocowych dla ofiar przemocy domowej.

 • NA LICZNIKU 30... MILIONÓW ODSŁON

  Dodano: 2016-02-22


  Zielona Góra
  . Miło jest nam Państwu zwrócić uwagę, że licznik odsłon strony internetowej zielonogórskiej prokuratury wczoraj przekroczył 30 milionów.
  Prokurator Jan Wojtasik  inaugurując w 2004 roku naszą stronę napisał:  "Realizując ustawowe zadania, jakimi są strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, obowiązkiem prokuratora jest upowszechnianie informacji służących umacnianiu praworządności oraz urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego. Nie może ulegać wątpliwości, że współcześnie podstawową rolę w urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego spełniają środki masowego komunikowania, w tym prasa, radio i telewizja".

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2016-02-18

  Zielona Góra. Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2016 roku sygn. PO I K 112.1.2016

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze
  sygnatura konkursu: PO I K 112.1.2016
  liczba etatów: jeden
  miejsce pracy: Zielona Góra

 • KOMUNIKAT

  Dodano: 2016-02-18


  Zielona Góra.
  W dniach 22 - 24 lutego 2016 roku z powodu wyjazdu służbowego, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej będzie nieobecny. Rzecznika zastępować będzie prokurator Jacek Buśko.
  Dane kontaktowe do prokuratora Jacka Buśko -  tel.kom: 502 700 808 - adres poczty: jbusko@zielona-gora.po.gov.pl

 • KONFERENCJA "ALIANS SŁUŻB W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM" 23.02.2016 r.

  Dodano: 2016-02-17

  Zielona Góra. Uprzejmie informujemy, że w dniu  23 lutego 2016 roku o godz. 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się Konferencja pt." Alians służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim" współorganizowana przez Prokuraturę Rejonową i Okręgową w Zielonej Górze z Prezydentem Miasta Zielonej Góry oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzonego w Polsce w dniach 22-27 lutego 2016 roku.
  Konferencja ma na celu przybliżenie problematyki współdziałania organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania oraz organów samorządowych i administracji rządowej na terenie powiatu zielonogórskiego w stosowaniu instytucji pomocowych dla ofiar przemocy domowej.

 • TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

  Dodano: 2016-02-11

  W dniach 22 - 27 lutego br. obchodzony będzie w Polsce TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW.
  Organizowana po raz 13 akcja przypominać ma o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju, służyć wyznaczaniu kierunków niezbędnych dla poprawiania ich położenia.
  Udział w tej akcji jest dobrowolny, jednakże nasza prokuratura - jak zwykle - weźmie w niej udział.

 • NOWO POWOŁANY KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI Z WIZYTĄ U PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2016-02-10

   
  Zielona Góra
  . W dniu dzisiejszym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Prokuratora Okręgowego dr Alfreda Staszaka z nowo powołanym Komendantem Wojewódzkim Policji - mł. insp. Jarosławem Janiakiem. To pierwsza od objęcia stanowiska - jak podkreślił nasz gość - taka robocza wizyta z przedstawicielami prokuratury w naszym województwie i zarazem bardzo owocna. Podczas spotkania omówiono m.in. współpracę, a bardziej jej wzmocnienie w zakresie ścigania sprawców przemocy domowej, przestępstw p-ko życiu i zdrowiu i działań w zakresie dalszej poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego okręgu.