Oświadczenia - komunikaty

 • ZMIANY KADROWE W NIEKTÓRYCH PROKURATURACH REJONOWYCH OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO

  Dodano: 2016-05-09

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 kwietnia br. Prokurator Krajowy powierzył pełnienie funkcji Prokuratorów Rejonowych i zastępców Prokuratorów Rejonowych następującym prokuratorom :
   
  Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze :
   
  Prokurator Rejonowy - Marcin Baworowski
  zastępca Prokuratora Rejonowego - Paweł Sawicki,
   
  Prokuratura Rejonowa w Żarach :
   
  Prokurator Rejonowy - Robert Brzeziński
  zastępca Prokuratora Rejonowego - Mariusz Juryca,
   
  Prokuratura Rejonowa w Żaganiu :
   
  Prokurator Rejonowy - Agnieszka Sobieszek
  zastępca Prokuratora Rejonowego - Anna Pierścionek • PROGRAM XII SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNEGO JESIONKA 2016 PT. GRANICE TERRORYZMU

  Dodano: 2016-05-02

  Zaktualizowany program seminarium stan na 17.05 organizowanego przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze,  XII Ogólnopolskiego  Seminarium Kryminalistycznego, które odbędzie się w dniach 18-20.05.2016 r. pt. "Granice terroryzmu"

 • PROKURATOR PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE - PANI KRYSTYNA MALUŚKA ODCHODZI W STAN SPOCZYNKU

  Dodano: 2016-04-27

  Zielona Góra. Uprzejmie informujemy, że Pani Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Krystyna Maluśka z dniem dzisiejszym przeniesiona została - na własny wniosek - w stan spoczynku.

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2016-04-26

  Zielona Góra. Informujemy, że w dniach: 27.04 - 4.05. br. rzecznik prasowy prokuratury nie będzie obecny.
  W tym czasie rzecznika zastępować będzie prokurator Jacek Buśko.

  Poniżej podajemy dane kontaktowe:
  + 48 68 329 17 17; 502 700 808;  jbusko@zielona-gora.po.gov.pl

 • POWOŁANIE JAROSŁAWA KIJOWSKIEGO DO PEŁNIENIA FUNKCJI PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2016-04-25

  Zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dniem dzisiejszym rozpoczynam wykonywanie powierzonej mi funkcji  Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.

  To oczywiście duża zmiana tak w moim życiu jak i w charakterze obowiązków jakie stoją przede mną obecnie do wykonania.  Już teraz czuję presję i  brzemię odpowiedzialności spoczywającej na mnie.

  Bardzo dziękuję Panu Prokuratorowi Alfredowi Staszakowi  za przekazanie mi cennych uwag, a także wyrażone słowa otuchy i zapowiedzi wsparcia w wykonywaniu moich obowiązków.

  Ze swojej strony deklaruję współpracę ze wszystkimi służbami powołanymi do ścigania przestępstw, przedstawicielami mediów, a także środowisk wspomagających. O taką współpracę również proszę.
  Jestem przekonany, że z pomocą Państwa Prokuratorów okręgu zielonogórskiego, wszystkich pracowników naszej jednostki uda nam się wspólnie kontynuować dobrą pracę i wzmacniać u naszych obywateli poczucie bezpieczeństwa.

  Życzę nam wszystkim dobrej współpracy, osiągania dobrych wyników i zadowolenia z wykonywania odpowiedzialnych obowiązków.
   
  Jarosław Kijowski  - Prokurator Okręgowy

 • POWOŁANIE NOWEGO PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2016-04-24

  Zielona Góra. Miło jest mi poinformować, że w dniu 21 kwietnia br. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powierzył od dnia 25 kwietnia br. pełnienie funkcji Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze Panu prokuratorowi Jarosławowi Kijowskiemu.

  Jako dotychczasowy Prokurator Okręgowy złożyłem gratulacje nominowanemu oraz najserdeczniejsze życzenia powodzenia i osiągnięcia wielu sukcesów w realizacji nowych zadań prokuratury.

  dr Alfred Staszak

 • SPOTKANIE PROKURATORA Z UCZNIAMI GIMNAZJUM I ICH RODZICAMI DOT. CYBERPRZEMOCY

  Dodano: 2016-04-14

  Zielona Góra. W ostatnich dniach w Gimnazjum nr 1  w Zielonej Górze  odbyło się kolejne już spotkanie prokurator Doroty Przygrodzkiej z uczniami, ich rodzicami oraz wychowawczynią jednej z klas tej szkoły.
  Tematem wiodącym tego spotkania było wyjaśnienie pojęcia mobbingu coraz częściej występującego w szkołach, a także nowej formy przestępstwa - cyberprzemocy.

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2016-03-24

  W dniu dzisiejszym ( 24.03.2016 r.) kontakt z rzecznikiem prasowym prokuratury możliwy będzie dopiero po godz. 13:00.

 • ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2016

  Dodano: 2016-03-23

  Życzenia Wielkanocne 2016

 • REHABILITACJA PANI JADWIGI SMÓLSKIEJ - UDZIAŁ PROKURATORA W ODKRYWANIU HISTORII

  Dodano: 2016-03-22

  Zielona Góra.  W dniu 01 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze,  podzielając stanowisko prokuratora rozpoznając wniosek pokrzywdzonej,  orzekł o zadośćuczynieniu na rzecz mieszkanki Zielonej Góry - Pani Jadwigi Smólskiej zd. Lipnowskiej za krzywdę doznaną w związku z wykonaniem wobec Niej kary więzienia orzeczonej  wyrokiem byłego Sądu Powiatowego w Zielonej Górze z dnia 04 lipca 1960 roku.