LIST PROKURATORA OKRĘGOWEGO DO REDAKCJI

Dodano: 2010-02-02

Pani
Joanna Częstochowska
Redaktor Naczelny
Serwisu Informacyjnego
Prokuratur Okręgu

Zielonogórskiego


Z niezwykłej okazji, jaką stanowią pięciomilionowe odwiedziny Strony Internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, pragnę w imieniu kierownictwa służbowego przekazać na Pani ręce, adresowane do wszystkich członków Redakcji, serdeczne gratulacje oraz wyrazy szczerego podziwu.

Prowadzony przez Panią zespół w krótkim okresie czasu zbudował i wzorowo prowadzi stronę internetową odwiedzaną w ciągu doby przez kilka tysięcy Czytelników z Polski i wielu innych krajów z całego niemal świata. Strona ta znakomicie promuje misję zielonogórskich prokuratur, dostarcza osobom zainteresowanym poszukiwanych informacji o prawie i jego praktycznym stosowaniu oraz poszerza wiedzę prawniczą. Ułatwia też kontakt z organami ochrony prawnej w Polsce i Unii Europejskiej. W sposób bezprecedensowy w polskich warunkach, Redakcja udostępniła Czytelnikom forum do wymiany poglądów i opinii o funkcjonowaniu prawa.

Ważnym aspektem funkcjonowania strony jest jej służebny charakter wobec zadań realizowanych przez prokuratorów. Następuje to w szczególności poprzez publikowanie listów gończych, danych teleadresowych placówek naukowo-badawczych i ekspertów indywidualnych, a także koniecznych komunikatów bieżących.

Na stronie coraz częściej pojawiają się też oryginalne publikacje z zakresu prawa i nauk sądowych, których autorami są uznane autorytety naukowe z tych dziedzin. Innymi słowy, prowadzona przez Panią i Zespół strona dobrze służy prokuraturze, społeczności lubuskiej i idei państwa prawa.

Pani Redaktor, proszę o przyjęcie i przekazanie całej Redakcji oraz wszystkim stałym i doraźnym współpracownikom życzeń wszelkiej pomyślności osobistej, satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych oraz ciągle nowych pomysłów, wytrwałości i dalszych sukcesów w redagowaniu serwisu. Wszystkiego najlepszego życzę także PT Czytelnikom strony.

Jan Wojtasik, prokurator okręgowy