UCHWAŁA W SPRAWIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACOWNIKÓW SEKRETARIATÓW PROKURATURY

Dodano: 2009-10-20

Kraków. Redakcja strony internetowej otrzymała Uchwałę Walnego Zebrania Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Krakowie w sprawie sytuacji ekonomicznej pracowników sekretariatów Prokuratury następującej treści: "Walne Zebranie Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Krakowie wyraża zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją ekonomiczną urzędników zatrudnionych w sekretariatach Prokuratury oraz pracowników obsługi.

Zauważamy, iż od lat nie nastąpił wzrost uposażeń tej grupy zawodowej, a realna wartość wynagrodzeń charakteryzuje się wyraźną tendencją spadkową. Podkreślamy, iż wysoce niesprawiedliwym jest zróżnicowanie wynagrodzeń urzędników w prokuraturze i sądownictwie o podobnych kompetencjach i stażu pracy w ramach jednolitej podstawy naliczania wynagrodzeń dla obu grup wynikającej z Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz aktów wykonawczych. Dostrzegamy konieczność wprowadzenia jednolitych mechanizmów dofinansowania studiów wyższych w związku z obowiązkiem uzyskania wyższego wykształcenia wprowadzonym nowelą do powołanej wyżej ustawy. Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie faktem, iż mechanizmy takie są stosowane wyłącznie dla urzędników zatrudnionych w sądach. 


W tej sytuacji w całości popieramy stanowisko wyrażone w Liście do Pana Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Czumy z dnia 18 września 2009 r., którego sygnatariuszami są członkowie Rady Okręgowej ZZPiPP w Krakowie. 


Wzywamy wszystkich urzędników zatrudnionych w sekretariatach prokuratur oraz pracowników obsługi do zbierania podpisów osób popierających powyższe wystąpienie do dnia 30 października 2009 r."