INFORMACJA DLA KIERUJĄCYCH KORESPONDENCJĘ DROGĄ MAILOWĄ

Dodano: 2009-07-07

Uprzejmie informujemy, że skrzynki poczty elektronicznej nie mogą służyć do przesyłania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa albo innych pism procesowych wymagających własnoręcznego podpisu.

Nadesłane w taki sposób pisma wymagają uzupełnienia braków, co wiąże się z koniecznością wezwania autora do siedziby prokuratury, zbędnie podnosi koszty postępowania oraz opóźnia czas reakcji na zawiadomienie.  

CZYTAJ więcej na ten temat

zobacz także:
- kontakt mailowy do poszczególnych wydziałów prokuratury
- kontakt mailowy do poszczególnych prokuratur rejonowych