INFORMACJE DLA AUTORÓW

Dodano: 2009-05-27

Uprzejmie informujemy, że strona prokuratury jest stroną niekomercyjną. Wszystkie osoby, które uczestniczą w jej tworzeniu robią to społecznie. Nie mamy możliwości wynagradzać autorów publikacji ani płacić Wydawcom materiałów przedrukowywanych.

Autorom, którzy zdecydowali się opublikować swoje prace na naszej stronie nie stawiamy żadnych szczególnych warunków formalnych. Każdy tekst jesteśmy w stanie dostosować do preferowanych przez nas standardów. Z uwagi jednak na przystosowanie strony do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących teksty Word nie powinny być koloryzowane, sporządzone na ciemnym tle ani też nadmiernie nasycone podkreśleniami.

Zawsze z przyjemnością zamieszczamy krótkie notki o autorach publikacji i streszczenie [Abstract] w języku angielskim. W przyszłości chcielibyśmy też podawać w tym języku drugą wersję tytułu".