INFORMACJA NA TEMAT "CYTOWANIA STRONY"

Dodano: 2009-05-27

Redakcja zezwala na rozpowszechnianie zawartości tej strony internetowej. Prosimy jednak o przestrzeganie zasady informowania, że źródłem cytowanych treści oraz danych jest strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze ze wskazaniem adresu internetowego i daty pobrania tekstu.

W przypadku tekstów publikowanych w zakładce "Lektury elektroniczne" oraz "Ciekawie...nie tylko o prawie" prosimy ponadto o podawanie imienia i nazwiska autora oraz tytułu publikacji. 

Cytowanie artykułów zamieszczonych w portalu prokuratury:

Kowalski J., Przestępstwo kradzieży z włamaniem, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=26/ (18.05.2009)