V OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE

Dodano: 2009-04-27

Zielona Góra - Drzonków. W dniach 12 -14 maja 2009r. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze będzie organizatorem kolejnego V Ogólnopolskiego Seminarium Kryminalistycznego Zielona Góra-Drzonków 2009. Seminarium to przeprowadzone zostanie tradycyjnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie k. Zielonej Góry. Honorowy patronat nad nim objął Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny Pan Andrzej Czuma.

Każde kolejne seminarium drzonkowskie podporządkowane było zdefiniowanej w formie hasła wybranej myśli przewodniej. Hasłem tegorocznego jest "Diagnostyka maskowanego zabójstwa". Ten ważny i trudny problem zostanie omówiony przez przedstawicieli nauk sądowych: kryminalistyki, medycyny, psychiatrii i psychologii sądowej oraz doświadczonych praktyków ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Na liście wykładowców znaleźli się m.in. przedstawiciele takich ośrodków akademickich, jak: Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz czy Szczecin. Nie zabraknie reprezentantów szkół policyjnych. 

Słuchaczami seminarium będą prokuratorzy wydziałów śledczych prokuratur okręgu zielonogórskiego i okręgów sąsiednich, a także policjanci i funkcjonariusze innych służb zajmujących się wykrywaniem sprawców przestępstw i przeprowadzaniem dowodów ich winy.

Mając jednak na uwadze doświadczenia wynikające z poprzednich edycji drzonkowskiego seminarium kryminalistycznego, osobom spoza wymienionych wcześniej środowisk zawodowych, które nie otrzymały zaproszenia, organizatorzy stworzyli możliwość nieodpłatnego wysłuchania wykładów. Udział w zajęciach wypada rekomendować wszystkim, którzy z tytułu obowiązków zawodowych lub profilu wykształcenia zajmują się szeroko rozumianą problematyką zwalczania przestępczości kryminalnej. Także ci słuchacze, po spełnieniu koniecznych warunków formalnych - mają możność otrzymania odpowiedniego certyfikatu.

Zainteresowani tą propozycją proszeni są o zgłoszenie się do dnia 9 maja b.r. w sekretariacie seminarium pod numerem telefonu 068 329 17 00 lub drogą elektroniczną pod adresem sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl 

Organizatorzy nie mają niestety możliwości poniesienia kosztów wyżywienia ani zakwaterowania uczestników, którzy nie otrzymali imiennego zaproszenia. [j.w.]

Przedstawiamy PROGRAM SEMINARIUM.