"NA WOKANDZIE" MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Dodano: 2009-03-10

Warszawa. Sposoby ulepszania pracy sądów oraz reforma wymiaru sprawiedliwości to główna problematyka zarejestrowanego właśnie kwartalnika "Na wokandzie", nowego tytułu prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości. 15 tysięcy egzemplarzy periodyku trafi do sędziów, prokuratorów, studentów nauk prawnych oraz kadry akademickiej z wydziałów prawa krajowych uczelni.

Nowy kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości jest częścią projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki 2007 -  2013". Czasopismo, w planowanym nakładzie 15 tys. egzemplarzy, będzie dystrybuowane bezpłatnie do wszystkich sądów i prokuratur na terenie całego kraju, jak również wydziałów prawa uczelni i szkół wyższych oraz do szeregu instytucji i organizacji związanych z wymiarem sprawiedliwości. 
 
W dniu 6 lutego br. Minister Sprawiedliwości w drodze zarządzenia powołał Redakcję kwartalnika w składzie: Redaktor naczelny - Artur Pawlak, Zastępca redaktora naczelnego - Maciej Kujawski, Sekretarz redakcji - Bartosz Głowacki. 23 lutego br. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował czasopismo "Na wokandzie" jako nowy tytuł prasowy.

 Główne atuty wydawnictwa to: duży nakład, przystępna forma materiałów dziennikarskich, nowoczesna szata graficzna, kredowy papier, a przede wszystkim rzetelne informacje publikowane w oparciu o stałe rubryki i działy, w tym wywiady z autorytetami prawniczymi, raporty i felietony poświęcone zmianom w prawie, jak również informacje przydatne studentom kierunków prawniczych. Kwartalnik "Na wokandzie" zawierał będzie aktualne informacje z zakresu problematyki sądownictwa w Polsce i na świecie, a także informacje o bieżącej działalności Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zamierzeniach resortu w obszarze doskonalenia prawa. Ambicją redakcji jest również stworzenie periodyku, który stanie się środowiskowym forum wymiany opinii o kierunkach reformy prawa. 

"Na wokandzie" będzie można zamówić w wersji elektronicznej na swoją skrzynkę e-mailową, a także pobrać ze specjalnie przygotowywanej zakładki na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl. Wydanie pierwszego numeru kwartalnika planowane jest jeszcze przed wakacjami, obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie szaty graficznej periodyku, jego komputerowy skład i łamanie, jak również wydruk oraz dystrybucję kwartalnika. 

Zespół redakcyjny już teraz poszukuje sędziów, praktyków prawa oraz dziennikarzy specjalizujących się w tematyce wymiaru sprawiedliwości do współpracy w zakresie przygotowywania tekstów dziennikarskich (artykułów informacyjnych oraz eksperckich). Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt z Redakcją.

Z poważaniem, 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział Informacji