ALEKSANDER GŁAZEK NIE ŻYJE

Dodano: 2009-03-07

Kraków. Z Krakowa nadeszła dzisiaj zła wiadomość. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Aleksander Głazek - wieloletni dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna. Pod jego kierownictwem ta jedyna w swoim rodzaju w Polsce, wielce zasłużona dla nauk sądowych placówka, przeżywała stan wspaniałego rozwoju.

Kierowany od 1991r. przez Aleksandra Głazka Instytut, poza prowadzeniem działalności naukowo - badawczej z zakresu nauk sądowych, przeprowadzał najtrudniejsze ekspertyzy na rzecz sądów, prokuratur i policji w sprawach karnych i cywilnych. Zajmował się też szkoleniem prokuratorów i sędziów oraz popularyzowaniem nauk sądowych wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości. 

Wśród polskich prokuratorów nie ma chyba nikogo, kto nie miałby okazji korzystać w jakiejś formie z potencjału naukowego Instytutu. Z możliwości badawczych i ofert naukowych prowadzonej przez Aleksandra Głazka placówki wielokrotnie korzystali też prokuratorzy okręgu zielonogórskiego. Dyrektor osobiście angażował się w organizację seminariów kryminalistycznych w Drzonkowie. Znakomicie rozumiał prawdę, że wartość osiągnięć naukowych mierzy się przede wszystkim miarą ich przydatności praktycznej.

Odszedł człowiek wartości i zasługi niepospolitej. Będzie nam Cię Grzesiu bardzo brakowało. 
Cześć Twojej pamięci.

Jan Wojtasik, prokurator okręgowy