DOROCZNA NARADA PROKURATORÓW

Dodano: 2009-02-15

Poznań - Zielona Góra. W dniach 13-14 lutego b.r. w Poznaniu odbyła się narada kadry kierowniczej prokuratur Apelacji Poznańskiej, w strukturze której pracują jednostki organizacyjne prokuratur zielonogórskich. Zasadniczym tematem poznańskiego spotkania wielkopolskich i lubuskich prokuratorów było omówienie wyników pracy w roku 2008. Specjalnym gościem narady był Minister Sprawiedliwości Pan Andrzej Czuma. Uczestniczyła w niej także Z-ca Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej Pani Biruta Januszewska.

Statystycznie mierzalne wyniki pracy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu wypadły na wielu odcinkach lepiej niż przed rokiem. Apelacja poznańska w ich świetle należy do najlepszych w Polsce. Dobrze oceniła je zarówno prok. Biruta Januszewska, jak i Minister Sprawiedliwości. Pan Andrzej Czuma odniósł się w swoim wystąpieniu także do najważniejszych problemów występujących w pracy prokuratorów oraz przedstawił wizję planowanych przez siebie reform.

Podczas osobnego zgromadzenia oceny swojej pracy dokonali też prokuratorzy okręgu zielonogórskiego. Zostanie ona przedstawiona opinii publicznej podczas planowanej na najbliższy poniedziałek konferencji prasowej. Część szkoleniową spotkania wypełniły wykłady prok. Kazimierza Olejnika nt. projektu kompleksowej regulacji ustawowej pracy operacyjno-rozpoznawczej organów bezpieczeństwa państwa oraz prok. Grzegorza Krysmann o zewnętrznych bazach danych i sposobach ich wykorzystania w praktyce prokuratorskiej. [j.w].