NOWA ZAKŁADKA - MIĘDZYNARODOWA POMOC PRAWNA W SPRAWACH KARNYCH

Dodano: 2008-12-11


Zielona Góra. Miło nam poinformować, że dobiegają końca testy nowej zakładki na naszej stronie internetowej. Zakładka ta adresowana jest głównie do naszych Czytelników za granicą i ma im ułatwić kontaktowanie się z właściwymi prokuratorami w Polsce w sprawach karnych związanych z zagraniczną pomocą prawną. 

Z zasady będą z niej korzystać przede wszystkim prokuratorzy, policjanci i sędziowie poszukujący pilnego kontaktu w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, przejęcia lub przekazania ścigania karnego, pilnego wykonania czynności dowodowej albo w innej sprawie z tego zakresu. Nie można jednak wykluczyć, że dzięki informacjom dostępnym na tej zakładce niektóre swoje problemy będą mogły też wyjaśnić osoby nie związane profesjonalnie z wymiarem sprawiedliwości czy instytucjami zajmującymi się ściganiem przestępstw.

Osoby nie znające języka polskiego uzyskają dane teleadresowe właściwej prokuratury w Polsce oraz informację o języku, w którym mogą przedstawić swój problem. Instrukcja posługiwania się interaktywną zakładką dostępna jest w językach angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim oraz oczywiście w polskim.

Zbudowanie zakładki było możliwe dzięki życzliwości Dyrektora Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą Prokuratury Krajowej Pana Prokuratora Józefa Gemry. 

Za wszelkie uwagi na temat funkcjonalności zakładki Naszym Czytelnikom bardzo dziękujemy. 

Redakcja