IV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE

Dodano: 2008-04-07

Wzorem lat poprzednich, w dniach 14 - 16 maja 2008 r. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze organizuje seminarium pod roboczym tytułem "Jakość czynności kryminalistycznych". Honorowy patronat nad seminarium objął Prokurator Krajowy Pan Marek Staszak. Idea tegorocznego seminarium streszcza się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie dla czynności procesowo-kryminalistycznych i kryminalistycznych, w tym przede wszystkim wszelkiego rodzaju ekspertyz ma "jakość", czym jest jakość w ogóle i w jakim stopniu współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne, zwłaszcza medycyna, psychologia i psychiatria sądowa, uwzględniają te cechę w swojej działalności badawczej i eksperckiej.

Przyjęta konwencja seminarium zakłada, że prowadzący zajęcia specjaliści z ośrodków naukowych i naukowo-badawczych przedstawią nie tylko wzorcowe modele jakości pracy współczesnych laboratoriów, ale także zaprezentują przykłady ekspertyz nowatorskich, wykraczających poza powszechnie spotykane standardy.

Wysoka klasa wykładowców, unikalny temat planowanych zajęć oraz czteroletnia już tradycja tego przedsięwzięcia dają nadzieję, że kolejna edycja drzonkowskiego seminarium potwierdzi jego dotychczasową renomę naukową.

Uczestnikami seminarium będą prokuratorzy działów i wydziałów śledczych prokuratur okręgu zielonogórskiego oraz okręgów ościennych, a także policjanci i funkcjonariusze innych służb zajmujących się wykrywaniem sprawców przestępstw i przeprowadzaniu dowodów ich winy.

Mając jednak na uwadze rosnące zainteresowanie tegoroczną problematyką, osobom spoza wymienionych wcześniej środowisk zawodowych, które nie otrzymały zaproszenia, organizatorzy stworzyli możliwość nieodpłatnego wysłuchania wykładów. Ponadto, osoby te - po spełnieniu koniecznych warunków formalnych - maja możność otrzymania odpowiedniego certyfikatu.

Zainteresowani tą propozycją proszeni są o zgłoszenie się do dnia 9 maja b.r. w sekretariacie seminarium pod numerem telefonu 068 329 17 00 lub drogą elektroniczną pod adresem sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl Organizatorzy nie ponoszą kosztów wyżywienia ani ewentualnego zakwaterowania tych uczestników. [j.w.] PROGRAM SEMINARIUM,